ဘုန္းႀကီးပ်ံအႏၱိမစ်ာပဏပြဲတြင္ မပုပ္မသိုး အနံ႔မထြက္၍ မီးသၿဂၤဳိလ္ျခင္းမျပဳဘဲ ရုပ္ကလပ္လုမႈျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/27/2013 01:15:00 AM


ဒီဇင္ဘာ(၂၃)ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕တင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မင္းကန္ေက်းရြာမွ ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တင္ရြာ၊အိုင္းမရြာ၊ေညာင္တြင္းေက်းရြာမ်ားမွ ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ားသည္ မင္းကန္ေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းပုံၾကည့္ကန္ေတာရဆရာေတာ္ ဦးမာကၣိႏၵ(၉၂)ႏွစ္၊ (၇၂)၀ါ၏ ဘုန္းႀကီးပ်ံအႏၱိမစ်ာပဏ အခမ္းအနားတြင္ မပုပ္မသိုး အနံ႔မထြက္၍ မီးသၿဂၤဳိလ္ျခင္းမျပဳဘဲ ရုပ္ကလပ္လုပြဲျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာႏို၀င္ဘာ(၁၁)ေန႔တြင္ မင္းကန္ေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းပုံၾကည့္ကန္ေတာရဆရာေတာ္ ဦးမာကၣိႏၵ(၉၂)ႏွစ္၊ (၇၂)၀ါသည္ မင္းကန္ေက်းရြာ ရြာလယ္ေက်ာင္း၌ ပ်ံလြန္္ေတာ္မႈခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ အႏၱိမစ်ာပဏအခမ္းအနားျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ထုိစဥ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္မွာ မပုပ္မသိုး အနံ႔မထြက္၍ မီးသၿဂၤဳိလ္ျခင္းမျပဳၾကရန္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားမွ သေဘာတူညီ ၾကၿပီး ရုပ္ကလပ္ေတာ္အတိုင္းထားရိွၾကရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၃)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီတြင္ မင္းကန္ေက်းရြာမွ ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တင္ရြာ၊အိုင္းမရြာ၊ေညာင္တြင္းေက်းရြာမ်ားမွ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား ႏွစ္အုပ္စုသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား လုယူပူေဇာ္ၾကရန္အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ စိုတြင္း ေက်းရြာမွ သက္ေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးကၠိေႏၵါ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား ေခ်ာင္းပုံၾကည့္ ေတာရ ေက်ာင္းတြင္ သာ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ထားရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေန႔ ေန႔(၁၂း၃၀)မွ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ထိ အခ်င္းျဖစ္ပြားရာသုိ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔၀င္ဆရာေတာ္ ဦး၀ဇိယဗုဒၶိ ႏွင့္ဆရာေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲလင္းေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး ဦးခင္ေဆြ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ၀င္းျမင့္ တို႔အဖြဲ႔ေရာက္ရိွလာၿပီး ႏွစ္ဘက္ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ေျဖရွင္းေပးေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ ေတာ္အား ေခ်ာင္းပုံၾကည့္ေတာရေက်ာင္းတြင္ တစ္လ စံေတာ္မူၿပီး မင္းကန္ေက်းရြာ ရြာလယ္ေက်ာင္း တြင္ တစ္လစီ အလွည့္က် ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ထားၾကရန္ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ႏွစ္ဘက္အုပ္စု ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ဘက္၏ ၾကားျဖစ္ေသာ မင္းကန္ဆည္တမံ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ (ယာယီ)ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ထားရိွၾကရန္၊ ရုပ္ကလပ္မွ အနံ႔ထြက္လာလွ်င္ မီးသၿဂၤဳိရန္၊ အနံ႔မ ထြက္လွ်င္ ဆက္လက္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရန္ ျပန္လည္စီစဥ္ညိွႈႏိႈင္းၾကမည္ ဟု ၿမိဳ႕တင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး က အဆိုျပဳ၍ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား မင္းကန္ဆည္တမံရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ (ယာယီ)ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ ထားရိွေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္၊ ေန႔လည္(၃)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ပင့္ေဆာင္ထားရိွရာ မင္းကန္ဆည္တမံ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသစ္လြင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲလင္းေအာင္ တုိ႔အဖြဲ႔ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာမ်ား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ ဦးမာကၣိႏၵ(၉၂)ႏွစ္၊ (၇၂)၀ါ၏ ရုပ္ကလပ္သည္ လုံး၀ပုပ္သိုးျခင္း မရိွေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ၎ရုပ္ကလပ္အား မင္းကန္ေက်းရြာ ရြာလယ္ေက်ာင္းေျမာက္ဘက္တြင္ ယာယီစံေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္၍ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ထားၾကမည္ဟုု ေခ်ာင္းပုံၾကည့္ကန္ေတာရဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ား၊ မင္းကန္ေက်းရြာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားတို႔က ေက်နပ္လက္ခံၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယာယီ စံေက်ာင္း အနီး အၿမဲတမ္းစံေက်ာင္းေတာ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ပူေဇာ္ကုိးကြယ္ထားရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တာ၀န္ရိွ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
thithtoolwin