ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေနဆဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/27/2013 08:15:00 PM


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ (AI) က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲေနၿပီဟု ဆိုသည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္ကို ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ Amnesty International-AI အဖြဲ႔ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုႏွင့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ က ေပးအပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆု ရရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။
ဧရာဝတီ သတင္း