စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/27/2013 10:00:00 PM


လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ (၂၀) ေလာက္က ျပဌာန္းတဲ့ စက္မႈဇုန္ဥပေဒဟာ ေခတ္နဲ႔မဆီေလ်ာ္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပဖို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ ေဆြးေႏြးေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ခက္ခဲေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အစိုးရေတြ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခဲ့လို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ Dwight H. Perkins က မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တျပည္လံုးမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းထြန္းကားလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရး က်င့္သံုးတယ္ဆိုေပမယ့္ ေပၚလစီလမ္းစဥ္ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္မပီမျပင္ျဖစ္ေနၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရပံုကို ဂ်ပန္နဲ႔ျမန္မာ ပညာရွင္အခ်ဳိ ႔ကလည္း စာတမ္းေတြျပဳစုထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမွန္မွန္မရမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းမလံုေလာက္မႈ၊ မၾကာခဏ စည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲမႈ စတာေတြေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ဟာ မတိုးတက္ဘဲ ရပ္တန္႔ေနတယ္လို႔ ဂ်ပန္ပညာရွင္ တုိရွီဟီရိုကူဒိုး က ဆုိပါတယ္။ ကိုဂ်ီကူဘိုး၊ အူမဲဇာကီ စတဲ့ ပညာရွင္ေတြကလည္း အလားတူ ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာပညာရွင္ထဲမွာေတာ့ ေစ်းကြက္သုေတသနဌာနက ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေရႊစင္နန္းေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းက ဦးစံသိန္းတို႔ရဲ ႔ သုေတသနစာတမ္းေတြက ထင္ရွားပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ (၁၈) ခုကို ၁၉၉၀ မွာ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳတာမို႔ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ စက္မႈဇုန္ဆိုတာ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္လို႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ကြာျခားပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကေတာ့ ကုန္ေလွာင္ရံုနဲ႔ ပြဲရံုသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးကို ဦးစားေပးပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္မွာ စက္မႈဇုန္ (၇) ခု ထပ္တိုးလိုက္တဲ့အတြက္ စက္မႈဇုန္စုစုေပါင္း (၂၅) ခု ရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္မႈဇုန္မွာ ေျမေနရာယူသူေတြထဲမွာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ စက္ရံုတည္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အသံုးမျပဳရေသးတဲ့ စက္မႈဇုန္ေျမေနရာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွးဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

သယံဇာတ ေရာင္းစားတာကို ဦးစားေပးတဲ့ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ဟာ တုိင္းျပည္အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါတယ္။ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံထဲမွာ အနည္းဆံုးပါ။ ပုဂၢလိကပိုင္နဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရမယ့္အခ်ိန္မွာ အစိုးရက မၾကာခဏ စြက္ဖက္ေနလို႔ မႀကီးထြားႏုိင္တာလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ခရိုနီအက်ဳိးစီးပြားျမွင့္တင္မႈ နဲ႔ အစိုးရစက္မႈလုပ္ငန္း  တုိးခ်ဲ ႔မႈဟာ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ မဆလ - ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာ အစိုးရပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္း ငါးရာေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး (၁၀) နွစ္ က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ အစိုးရပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိလာတာဟာ ဆုိရွယ္လစ္ေလာင္းရိပ္က မထြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ သေဘာအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ အခြင့္ထူးခံယူမႈနဲ႔ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ယိုးယြင္းပ်က္စီးရပါတယ္။ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရးဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေရးတႀကီးလုပ္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြထဲမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ ႀကီးျမင့္တာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဥပမာ ကြန္တိမ္နာတလံုး မေလးရွားက ရန္ကုန္ကိုပို႔ရင္ ေဒၚလာ (၁၀၀) သာ က်ေပမယ့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကေန စက္မႈဇုန္တခုကို ပို႔ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ေဒၚလာ (၁၅၀) ကုန္က်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဗိယက္နမ္ဟာ (၂၀၂၀) မွာ စီမံကိန္းၿပီးစီးဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးေတြ ႀကီးစိုးေနခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္မွာ ဆုိရွယ္လစ္လည္းမဟုတ္၊ ေစ်းကြက္လည္းမဟုတ္ဘဲ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာစပ္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေရာေက်ာ္စီးပြားေရး က်င့္သံုးတယ္လို႔ အတုိင္ပင္ခံပညာရွင္ Stuart Larkin က သံုးသပ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ေပၚလစီလမ္းစဥ္ကို လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ေပမယ့္ ေရာေက်ာ္စီးပြားေရးမွာ ပါဝင္ေနသူေတြကေတာ့ ေရွးမူမပ်က္ဆက္ၿပီး စခန္းသြားလိုၾကတယ္တဲ့။ ေရာေက်ာ္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္း ႀကီးထြားေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မေပးႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတ ေရာင္းခ်မႈကို အဓိကထားတဲ့ စီးပြားေရးကို အေမြဆက္ခံလုိက္ရတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိစၥမွာ ဗိယက္နမ္ နဲ႔ တရုတ္ဆီက သင္ခန္းစာယူသင့္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ပညာရွင္ ကိုဂ်ီကူဘိုး က အႀကံေပးထားပါတယ္။

ေရွ ႔ႏွစ္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ အာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္လာေပမယ့္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ အာဆီယံအဆင့္မီဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုပါေသးတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ စတင္က်င့္သံုးမယ့္ အခြန္ေတာ္ ကင္းလြတ္ေရးစနစ္ဟာ ျမန္မာကုမၸဏိေတြကို အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတဲ့ အာဆီယံကုမၸဏီေတြဟာ ေစ်းသက္သာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာမို႔ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာကုမၸဏီေတြထက္ သာေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
VOA Burmese News