၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္း၌ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 02:00:00 PM


အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေစ်း၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း အတြင္း၌ပင္ အမ်ားအျပားထပ္မံ ေပၚေပါက္လာေနေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရ သည္။

အြန္လိုင္းေပၚမွ ေစ်း၀ယ္သည့္ ဓေလ့သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မ်ားျပား လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းေပၚမွ ေစ်း၀ယ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္သည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း၊ အြန္လုိင္းေပၚ၌ပင္ စိတ္ႀကိဳက္ေစ်း၀ယ္ ထြက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္း စီးပြားေရးကုိ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားက မ်က္စိက်လာၾကျခင္းဟု အထက္ပါ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူတခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“ဆုိင္ခန္းမရိွလည္းပဲ ကၽြန္မတုိ႔ အြန္လုိင္းကေန ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ေရာင္းခ်လုိ႔ရတယ္။ ၀ယ္ယူသူေတြ၊ စိတ္၀င္စားသူေတြဘက္ကလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္ႀကိဳက္ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏုိင္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဘက္ကေတာ့ အျမတ္ကို အနည္းငယ္ပိုတင္ရပါတယ္။  ေရာင္းသူနဲ႔၀ယ္သူ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပတဲ့ ဒီလုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု အဆုိပါ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္ေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း၌ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္း စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ား မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ထုိလုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကက်သည့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အြန္လုိင္းေပၚမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူၿပီး ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို လုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကုိရီးယား၊ အေမရိကန္ အစရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ လူသံုးကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွတစ္ဆင့္မွာယူကာ ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“မႏွစ္ကထက္ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္းလုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာ မ်ားလာတယ္။ ကၽြန္မတို႔လုိ လူငယ္ေတြကေတာ့ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတြကုိ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္လည္း ၀ယ္ယူျဖစ္တယ္။ အားသာခ်က္က အျပင္ထြက္စရာ မလုိ မပင္ပန္းဘူး။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ ေရာင္းတဲ့ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေရာင္ေတြ ဒီဇုိင္းေတြက လက္ထဲ ေရာက္တဲ့အခါ အနည္းငယ္ကဲြလဲြတာနဲ႔ ေစ်းနည္းနည္းမ်ားတာပါပဲ” ဟု အြန္လုိင္းေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူဖူးသူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ လူငယ္ႏွင့္ သက္လတ္ပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိလုပ္ငန္းကို ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး တစ္ခုအျဖစ္ အတည္တက်လုပ္ ကိုင္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီကမွ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကုိင္ေနသူ လူငယ္တခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေစ်း၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အဖက္ဖက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္ၿပီး မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွသာ ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းေသာ အင္တာနက္စနစ္ေၾကာင့္ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားေပၚမွ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ားမရိွေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွအြန္လုိင္းေပၚမွ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားက ပစၥည္းလက္ခံရရိွမွ ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားဘက္က ဘဏ္မွ တစ္ဆင့္မွာယူေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ဦးစြာေတာင္းခံသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။

ယုဇနကိုကို
Internet Journal