ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးအား ႏုိင္ငံ၏ စံျပေဆး႐ုံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလွဴေငြမ်ား ရရိွေနၿပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 06:26:00 PM


ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံ ရရိွ ေနၿပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံျပေဆး႐ုံျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္
ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ''ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံတဲ့ေနရာမွာ တုိးတက္မႈေတြ ရိွေနပါၿပီ။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အလွဴေငြေတြေတာ္ေတာ္ရေနၿပီ'' ဟုေျပာသည္။

ေဆး႐ုံႀကီး ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးမွ NLD ပါတီ ဝင္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကလည္း ေဆး႐ုံႀကီးျပဳျပင္ရန္ လက္ရိွတြင္ JICA ႏွင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ အကူအညီမ်ားရရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ေျပာ ည္။ UK ႏုိင္ငံကလည္း ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး ႐ုံႀကီး ျပန္လည္ မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးအရ ကူညီမည္ဟု ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ (ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပဥၥမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး)တြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ အဆိုႏွစ္ခု တင္သြင္းရာ၌ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ အဆင့္ျမင့္ေဆး႐ုံႀကီးတစ္ ခု ျဖစ္ ေျမာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တုိက္တြန္းသည့္အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးေကာ္မတီ ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေဝမာထြန္း

Popular Myanmar News Journal