ကမာၻ႔ဘဏ္ဥကၠ႒ ျမန္မာသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 10:38:00 AM


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားကို ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းထားေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ Mr. Jim Yong Kim သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ လာေရာက္ကာ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ မည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ကိုရီးယားလူမ်ဳိး ျဖစ္သည့္ Mr. Jim Yong Kim သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၁၂ ဦးေျမာက္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက စတင္ခန္႔အပ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေဆးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း၏ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးဌာန ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ဖူးသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ဆက္ဆံေရး ေအးခဲေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ဘဏ္႐ုံးခြဲကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္၍ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား စတင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္က႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑တို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္လည္း ကမာၻ႔ဘဏ္က အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္။

The Voice Weekly Myanmar