အေရာင္မျပယ္ေသးသည့္ အစိမ္းရင့္ရင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 06:28:00 PM


ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းမွာ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္တုိင္ ဒီမိုကေရစီအမွန္တကယ္လိုလားသူတို႔ၾကား ေမးခြန္းထုတ္စရာ အျဖစ္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံမူမ်ားအခန္းတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္မွပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ဦးတည္သည္” ဟု အတိအလင္းပါရွိေနျခင္းက လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္က လမ္းျပေနသေယာင္ပင္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ေနရာတြင္ တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ေနရျခင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရင့္က်က္ေစရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ကာခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ တျဖည္းျဖည္းေနာက္ဆုတ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုသို႔ေျပာျခင္းသည္ လက္ရွိဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ေနသည္။ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနေသးသမွ် ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္ကပါ၀င္ပတ္သက္ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ကႏုိင္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာဆက္လက္လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ကာလအတြင္း အဘက္ဘက္တြင္ ႏိုင္ငံေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္မွာ သမုိင္းသက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္ကပါ၀င္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏မူ၀ါဒျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္ တစ္နည္းမရပါက ေနာက္တစ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးသမားေတြအေပၚ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနတာကေတာ့ အမွန္ပါ။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိရင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးက အေရးႀကီးတာပါ”ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကေျပာသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းအားအေပၚ ယံုၾကည္မႈေရခ်ိန္နိမ့္က်ေနေသးသည္ဆိုသည္မွာေတာ့ ျငင္းႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာအေျခအေနသည္ စစ္တပ္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာကို ကိုင္စြဲထားဖြယ္ရွိေနသည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဟူဂိုဆြိဳင္းက ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္၊ မဲဆႏၵနယ္လက္ကိုင္လည္းမရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနရာ ယူေနျခင္းက ဒီမိုကေရစီသ႐ုပ္ပ်က္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေနထုိင္ရန္၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေပးမည့္ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိေနျခင္းက ေရွ႕ေနာက္မညီပင္ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရဦးတင္ဦးကေျပာသည္။

“၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထည့္ထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ လူထုဆႏၵနဲ႔လည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ၿပီး ၂၀၁၅ က်ရင္ မပါ၀င္ေတာ့ဘူးလို႔ ဒီမိုကေရစီအရျမင္ၿပီး ဖယ္ေပးရင္ ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခုိင္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု သူရဦးတင္ဦးကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္၍ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေၾကာင္း ၎၏ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ရန္ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ တာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ မည္သူမဆို ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေက်ပြန္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းျပည္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို သိကၡာရွိသည့္အေနအထားျဖင့္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံခံၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ကေျပာသည္။

“အနီးစပ္ဆံုးဥပမာေပးရရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕တပ္မေတာ္ ဘယ္လိုရပ္တည္သလဲ။ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္သြားတယ္။ လိုအပ္ရင္ တုိင္းျပည္ကိုထိန္းေပးတယ္။ ဘက္မလုိက္တဲ့အေနအထားမ်ဳိး၊ အာဏာမမက္ေမာတဲ့အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားအရ ၂၀၁၅ မွာ အခ်င္းခ်င္းပြတ္တုိက္မႈေတြ မ်ားႏုိင္တယ္။ တပ္မေတာ္က ၾကားကေန အေကာင္းဆံုးကူညီၿပီးေတာ့ ထိန္းညႇိေပးဖို႔ပဲလိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္က အမိန္႔ေပးစနစ္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ေစခုိင္းျခင္းသည္ သဘာ၀မက်ဘဲ ျပည္သူလူထုကသာလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သင့္သည္ကို သင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရဦးတင္ဦးကဆုိသည္။

“ျပည္သူလူထုကသာ တပ္ကိုသင္ေပးရမွာ။ အခုက တပ္က သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ေနာက္ကလိုက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဒါႀကီးက ဘယ္ဟုတ္မလဲ။ ေျပာင္းျပန္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္”ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ေနရာတြင္ ေျပာခဲ့သည့္စကားကို သူရဦးတင္ဦးက ျပန္လည္ေခ်ပေျပာၾကားသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အရပ္သားအစိုးရ တာ၀န္ယူေနသည္ဆုိေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ျငင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိေခ်။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ျပင္ပအရပ္သားပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေနရာေပးထားျခင္းမွာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္မႈမရွိေသးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းကေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၃၆ ဦးရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ လက္ရွိယူနီေဖာင္း၀တ္ထားသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ၀န္ႀကီးသံုးဦးအပါအ၀င္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အစရွိသည့္ စစ္တပ္အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားမွ အသြင္ေျပာင္းထားသူ ၂၅ ဦးရွိသည္။ ျပင္ပမွ အရပ္သားျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရွစ္ဦးသာပါရွိသည္။

အလားတူ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၅၉ ဦးတြင္လည္း တပ္မွအသြင္ေျပာင္းသူ အမ်ားစုပါ၀င္ေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၁၄ ခုရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း အရပ္သားတစ္ဦးသာပါရွိသည္ဟု သိရသည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ အရပ္သားဆိုလို႔ ရွစ္ေယာက္၊ ကိုးေယာက္ေလာက္ပဲပါမယ္ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း မထူးပါဘူး၊ အလကားပါပဲ ေဘာင္းဘီခၽြတ္တာကလြဲၿပီး စစ္အစိုးရပါပဲလုိ႔ ေ၀ဖန္ေနၾကတာလည္း အဲဒါလည္းပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ေသာင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ အေျခခံအာဏာတည္ေဆာက္ပံုသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသးဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ သတင္းစာဆရာ မစၥတာဘာေတးလင့္တနာကဆုိသည္။

“ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ပိုမိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္ကေတာ့ အဓိကၾသဇာရွိအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ က်န္ေနတုန္းပါပဲ”ဟု မစၥတာဘာေတးလ္လင့္တနာကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမွန္တကယ္အေျပာင္းအလဲသည္ ဧကန္ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ႏွင့္ တပ္တို႔၏ အျခားမ်ဳိးဆက္မ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ၎ကသံုးသပ္သည္။

“ႏိုင္ငံဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕အေစခံမျဖစ္ရဘူး။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခခံျဖစ္ရမယ္”ဟု တပ္မေတာ္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေလသည္။

ေရးသားသူ- သီဟ
7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္/အီးပီေအ