ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ေျမေနရာအတည္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 08:00:00 AM


တိုက္ႀကီး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္လႈိင္ရိုးမႀကိဳးဝိုင္း အမွတ္(၁/၂)အကြက္တြင္
၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးလာသူမ်ားက တရားဝင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္အေထာက္အထား မရွိသျဖင့္ သေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ယမန္ေန႔က စာတင္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၃ဝ ပတ္လည္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ ၁၉၉ဝ-၉၁ ခုႏွစ္ခန္႔က လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြက သစ္ေတာျပဳန္းတီးေျမမ်ား အလြတ္မဲ့မထားဘဲ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ရွည္ေရာ္ဘာႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ကိုကိုက ေျပာသည္။

ကနဦး စိုက္ပ်ိဳးစဥ္က ေဒသခံ တစ္ရာေက်ာ္က စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက(၂၈ဝ)ကို ေရာ္ဘာႏွင့္
သီဟိုပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးဧက(၁၇ဝ)ကို ေရႊအင္းဝကုမၸဏီက သိမ္းဆည္းခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေဒသခံ(၃၂)ဦးက ဧက(၁၁ဝ)ကို စိုက္ပ်ိဳးေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျမေတြယူတယ္၊ ဧက တစ္ရာေလာက္ ယူၿပီးရင္ ဆယ္ဧကေလာက္ ရုပ္ျပစိုက္တယ္၊ က်န္တဲ့ေနရာေတြကို ဒီအတိုင္းထားၿပီး ရွိတဲ့အပင္ေတြကို ခုတ္ယူသြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတယ္၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမယ့္အစား ေဒသခံေတြကို တစ္ဦးကို ဆယ္ဧကစီပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ တကယ္လည္း သစ္ေတာျဖစ္လာမယ္၊ တကယ္လည္း စိမ္းလန္းလာမယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတ ထြက္ရွိေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသူေတြက သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္အညီ  အေထာက္အပံ့ျပဳေနေၾကာင္း၊ တရားဝင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ရရွိလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကသည္။

ႏွစ္ရွည္ေရာ္ဘာပင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ငါးႏွစ္သားမွ ခုနစ္ႏွစ္သားအတြင္း အေစးစတင္ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔ သတ္တမ္းအထိ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထက္ေနာင္ေနာင္
The Myanma Age