၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မေက်လည္ေသးသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုျပႆနာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 03:57:00 PM


မၾကာမီ ရက္ပုိင္း အတြင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားအဖို႔ အက်ပ္႐ိုက္ ႏုိင္ေလာက္သည့္ ေမးခြန္း တစ္ခုကုိ ေျဖၾကား ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းက “သင္မည္သည့္ လူမ်ိဳး ျဖစ္သနည္း”ပင္ျဖစ္သည္။

လာမည့္မတ္လ ၃၀ ရက္မွစတင္ၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကာ ေကာက္ယူမည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အထက္ပါ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကရမည္ျဖစ္သည္။

“ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း”စသည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကိုေျဖၿပီး ေမးခြန္းက လြယ္လြန္းသည္ဟု ထင္သူမ်ားအတြက္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေစမည့္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း တစ္ခုရွိေသးသည္။

ဥပမာ- သင္က ဗမာဟု ေျဖလုိက္သည္ထားေတာ့။ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းက “ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗမာ၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ေဆာ(ေယာ)၊ ရဘိန္း၊ ကဒူး (ဒံုကူး)၊ ဂဏန္း၊ ဆလံု၊ ဖုန္း(ဖြန္)” ကိုးမ်ိဳးထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

“ကခ်င္”ပါဟု ေျဖၾကားသူမ်ားအတြက္လည္း “ကခ်င္၊ ထ႐ုမ္း၊ ဒေလာင္၊ ဂ်ိန္းေဖာ၊ ေဂၚရီ၊ ခခု၊ ဒူးလန္း၊ မ႐ူ (ေလာ္ေဂၚ)၊ ရ၀မ္၊ လရွီ၊ အဇီး၊ လီဆူး”မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထဲမွ တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳး သတ္မွတ္ရာတြင္ အျငင္းပြားစရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက အစဥ္တစိုက္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ဂဏန္းနံပါတ္အစြဲအလမ္းႀကီးလြန္းသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏စနက္ေၾကာင့္ ၁+၃+၅=၉ ျဖင့္ ၁၃၅ ျဖစ္လာသည္ဟုလည္း စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ အေျခခံၿပီး ၁၉၉၀ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ား၏ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး သတ္မွတ္ခ်က္မွစတင္သည္ဟုလည္း ေျပာေလ့ရွိသည္။

အစိုးရဘက္ကေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳရာမွ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္စာရင္းဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း စတင္ခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး သတ္မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈအရွိန္သည္ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးကုိ အေျခခံၿပီး ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားစာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္သူမ်ားအား သီးျခားစာရင္းခဲြကာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန(လ၀က) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကားထားသည္။

ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးေစာလြင္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ခံစားခ်က္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အစိုးရကပ်က္ကြက္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကုိမယူဘဲနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆုိးက်ိဳးေတြျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳးၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ ပ်က္ျပားေစတဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္”ဟု ဗုိလ္မွဴးေစာလြင္ကေျပာသည္။

အစိုးရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စာရင္းေကာက္ခံမည္ဆုိပါက ၎တုိ႔သည္ “ကယား၊ ဇယိမ္း၊ ကယမ္း (ပေဒါင္)၊ ကဲ့ခုိ၊ ေဂဘား၊ ပရဲ (ကေယာ္)၊ မႏုမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ ယင္းေဘာ္”အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကယားမ်ိဳးႏြယ္စု ကုိးစုေအာက္တြင္ စာရင္းေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔သတ္မွတ္ခ်က္ကို ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသည္။ သီးျခားမ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ “ကယန္း(ပေဒါင္)” အမည္တြင္ “ပေဒါင္”သည္ ႏွိမ့္ခ်သည့္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ Kayun အစား Kayan ဟုသံုးႏႈန္းရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ကယန္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရသတ္မွတ္စာရင္းတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စု ၅၃ စုထိ သတ္မွတ္ထည့္သြင္းကာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ပါကလည္း အဆုိပါမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ားအၾကား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ား ပ်က္ျပားမည္ကုိ စိုးရိမ္မိၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာေရႊခါးကေျပာသည္။

“ေနာက္တစ္ခ်က္က ဥပမာ လူဦးေရ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္ဆုိရင္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွာလား။ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွာလား။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေတြရွိရမယ္ဆုိတာ ျဖစ္လာေတာ့ ၁၃၅ မ်ိဳး တစ္ခုခ်င္းဆီကို အေျခခံမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အရင္တုန္းကလုိ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ အဲလုိဟာမ်ဳိးကို အေျခခံမွာလားဆုိတာက ေမးခြန္းေမးစရာျဖစ္လာတယ္”ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးကေျပာသည္။

အထက္ပါ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စိုးရိမ္သလုိ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း အဆိုပါ ၁၃၅ မ်ိဳးကိစၥအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ကုိယ္စီရွိေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တံခါးဟု ဆုိေနၾကသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လည္း “ရခုိင္၊ ကမန္၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ သက္”ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မကင္းျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စုေအာက္သတ္မွတ္ခ်က္ထဲထည့္သြင္းၿပီး “ကမန္” လူမ်ိဳးမ်ားကို တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိမႈသည္ ကမန္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူဘဂၤါလီမ်ား အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသံုးခ်မည္ကုိ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ ကမန္အမည္ခံ ဘဂၤါလီအမ်ားအျပား ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ လက္၀ယ္ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကဆုိသည္။

မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ရာတြင္ တစ္မ်ဳိးတည္းကုိ ထပ္ခါထပ္ခါေရတြက္ျခင္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း၊ အျပင္ေလာကတြင္ အမွန္တကယ္မရိွသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား စာရင္းေပါက္ေနသည္မ်ားလည္းရိွေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားကေထာက္ျပသည္။

“ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ စေကာကရင္ရယ္၊ ပုိးကရင္ရယ္ဆုိၿပီးေတာ့ပဲရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့မ်ိဳးႏြယ္စုကိစၥေတာ့ ျပႆနာသိပ္မရိွဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာျဖဴကရင္ဆိုတာကို လူမ်ိဳးနာမည္ထဲမွာ ထည့္မယ္ဆိုလုိ႔ေတာ့ ၾကားထားတယ္။ ဒါကလူမ်ိဳးနာမည္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ယာန္ကုိးကြယ္ၾကတဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကုိ ေခၚၾကတာပါ”ဟု ဖလံုစေခၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ဥကၠ႒) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာသိန္းေအာင္ကေျပာသည္။

အစိုးရစာရင္းမ်ားအရ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု ၁၁ စုရိွၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ကရင္၊ ကရင္ျဖဴ၊ ပေလကီး၊ မြန္ကရင္(စာျဖဴ)၊ စေကာ(ကရင္)၊ တေလွပြား၊ ပကူး၊ ဘဲြ၊ ေမာေနပြား၊ မုိးပြား၊ ပိုး(ကရင္)တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားစာရင္းတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုအျဖစ္ “ကခ်င္”ကုိ ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အတြင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူကေျပာသည္။

“အားလံုးက စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး ကခ်င္ေပ်ာက္မွာစိုးလို႔ ကခ်င္မွာပဲ အားလံုးထည့္ပါေျပာေတာ့ အားလံုးထည့္ရင္ က်န္တဲ့လေ၀ၚတုိ႔၊ လခ်ိပ္တုိ႔၊ ဂ်ိန္းေဖာတို႔ဆုိတာ ေပ်ာက္သြားမွာေပါ့ေနာ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

၁၃၅ စာရင္းတြင္ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုတည္းသာ အစိုးရသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္စုလည္းရိွသည္။ “မြန္”သည္ ထပ္မံခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္းမခံရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာတုိင္းရင္းသား ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ယခင္ကာလမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္(သုိ႔) သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ “မြန္”အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္မည့္အေရး ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားကဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္မတိုင္မီ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆုိပါအခ်က္ကုိ အစဥ္အၿမဲေထာက္ျပကာ မြန္လူမ်ိဳးစာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးက ကရင္ျပည္နယ္မွာ လူနည္းစုပါ။ ဒါေပမဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ လူမ်ိဳးနာမည္ျဖည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးဆိုၿပီး ျဖည့္မွာပါ။ လူႀကီးေတြကလည္း ကုိယ့္လူမ်ိဳးနာမည္ပဲျဖည့္လုိ႔ေျပာထားတယ္။ အဲလိုျဖည့္လုိ႔လည္း ျပႆနာမျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။ ကုိယ့္လူမ်ိဳးနာမည္ျဖည့္မွ ဘာလူမ်ိဳးလဲဆုိတာကုိ သိၾကမွာေလ။ ရပ္ကြက္ထဲက လူႀကီးေတြကေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဘယ္လိုျဖည့္ရမလဲဆုိတာေတာ့ ေျပာထားတာရိွပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကုိယ္လူမ်ိဳးနာမည္ပဲ ျဖည့္မွာပါ”ဟု ကရင္ျပည္နယ္၊ ေနာင္သငဲ့ေက်းရြာမွ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား ခြန္မ်ဳိးလြင္ကေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ပုံစံႏွင့္ လူမ်ိဳးအမည္ ကုတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွေန၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က အစိုးရထံေတာင္းဆိုထားသည္။

“ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္က ဘာလဲဆုိတာကုိ အရင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ သူတိ႔ုကုတ္သတ္မွတ္ရမွာ။ အဲဒီလုိမေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ အေပၚကေန ဗဟုိဦးစီးစနစ္နဲ႔ခ်ေပးေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ မေက်မလည္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္တာေပါ့”ဟု ေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာမွ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးအေရးႏွင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း သန္း ၆၀ ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕အတြက္ေတာ့ “သင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္သနည္း”ဆုိသည့္ေမးခြန္းသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတျဖစ္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ ၅၉(စ)ကုိ ျပင္ေရး၊ မျပင္ေရး(သုိ႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္တြင္း ပံုမွန္ခဲြတမ္းရေနမည့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား စစ္တန္းလ်ား ျပန္ေရး၊ မျပန္ေရး ကိစၥထက္လည္း ပုိအေရးႀကီးေလးနက္သည့္ကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

ေရးသားသူ- နန္းေအာင္၊ ရန္မ်ိဳးႏုိင္၊ ထြန္းခုိင္

7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)