ငါးႏွစ္ေက်ာ္အအတြင္း စားသုံးရန္မသင့္သည့္ အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါး သိန္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ဖိုး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/10/2014 12:30:00 PMၿဖိဳး|ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း သိမ္းဆည္းရရွိေသာ စားသုံးရန္မသင့္သည့္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ သိန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ဖိုး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ ရွင္းေရးဌာနမွ ဌာနခြဲမွဴး ဦးစုိးတင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

“အထူးသျဖင့္ စားအုန္းဆီနဲ႔ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးေတြ အမ်ားဆုံး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ဓာတ္ခြဲခန္းခြင့္ျပဳခ်က္အရ စားသုံးရန္မသင့္ဆိုရင္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ စားသုံးရန္မသင့္ေသာ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းႀကီးမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆိုင္မ်ားကုိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ သိမ္းဆည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎စစ္ေဆးျခင္းမွ ရရွိလာေသာ နမူနာအစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အစားအေသာက္ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ကာ စားသုံးရန္ မသင့္ဟု အတည္ျပဳရရွိလာေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေျခာက္လတာအတြင္း သိမ္း ဆည္း၍ ယခုကဲ့သို႔ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းၿဖစ္သည္။

ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စားသုံး သူအကာအကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေစ်းမ်ားကုိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ သိမ္းဆည္းရရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စားသုံးရန္မသင့္သည့္ အစားအစာအမ်ားစုသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ အစား အစာမ်ားျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ စားသုံးရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳရန္ မသင့္သည့္ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိပါက အထက္ပါဌာနႏွစ္ခုကို တိတိက် က် ေဖာ္ျပတိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Mizzima