ထား၀ယ္ေဒသမွ လယ္သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား အာဏာပုိင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို က်ိန္စာတိုက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/10/2014 04:42:00 PM


ထား၀ယ္ေဒသမွ လယ္သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား အာဏာပုိင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို က်ိန္စာတိုက္

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ လယ္သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားငါးဆယ္ခန္႔က ၎တို႔ လယ္ယာေျမမ်ားအေပၚတြင္ လာေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားကို က်ိန္စာတုိက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

က်ိန္စာတိုက္ပဲြကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ လယ္သမား ဦးၾကဴလြင္၏ လယ္ကြင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသးေသာ လယ္ယာမ်ားကုိ လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက တုံ႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မျပဳသည့္အျပင္ ကန္ထ႐ိုက္ကုမၸဏီမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုိ အရိွန္ဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ  လယ္ေျမမ်ားကုိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အတြက္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းသည္ဟု သိရ ၿပီး သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားအား လယ္သုံးဧကတြင္ ေပ ၆၀x ၄၀ ေျမကြက္တစ္ကြက္သာ ျပန္လည္ေပးအပ္သျဖင့္ မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားေျပာသည္။

အဆုိပါ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာသည္ ေခ်ာင္က်ျခင္း၊ ေရ၀ပ္ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ လယ္တစ္ဧကတြင္ အဆိုပါေျမကြက္ ရွစ္ကြက္ ရႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားက ပိုမိုအဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ ေပ ၆၀ x ၈၀ ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။

လယ္သမား ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူတုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္ ေျမကြက္မ်ားကုိ လက္ခံသူ ေျခာက္ဦးရိွခဲ့ၿပီး လက္မခံသူမ်ားကုိ တရား႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္သိန္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

““အဓိကကေတာ့  သိမ္းဆည္းခံလယ္သမားေတြကုိ ကူညီမယ့္သူမရိွေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနမင္းနဲ႔ လမင္းကို အကူအညီေတာင္းခံရတဲ့သေဘာေပါ့။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အျပင္မွာ ဖိႏွိပ္လုိ႔ရေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ လယ္သမားေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဘယ္သူကမွ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ဖြင့္ခ်တာေပါ့။ တကယ္လည္း ခံစားရလို႔ပါ”” ဟု လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေဒၚေရႊစင္ယုက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါလယ္သမားမ်ားက သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဖ်က္ဆီးေသာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ သံသရာအဆက္ဆက္၊ ေဆြမ်ိဳးခုနစ္ဆက္တုိင္ေအာင္ ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္ေသာကအမ်ိဳးမ်ိဳးရပါေစဟု က်ိန္စာတိုက္ၿပီး ေသရာမပါေသာ ေျမမ်ား သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ တမလြန္ဘ၀တြင္ ေျမေစာင့္သရဲမ်ား ျဖစ္ပါေစဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ ဘ၀အဆက္တုိင္း ခ႐ိုနီ၊ အာဏာပုိင္မ်ား ႏုိင္ထက္ျပဳျခင္းမွ ကင္းေ၀းပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။          

လက္ရိွတြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနေသာ လယ္ေျမမ်ား၌ ျပည့္စံုမင္းဟိန္း၊ တင္ေအာင္၊ Super Local ကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္  ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေျခာက္ခုက ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေပ ၆၀၊ ေပ ၄၀ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေနသည္။

သိမ္းဆည္းခံ  ေတာင္သူလယ္သမား ၁၀၀ စီ ပါ၀င္ေသာ  ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းက်ိန္စာတုိက္ပြဲသည္ ထား၀ယ္ေဒသရိွ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္  ပထမဆုံး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Author:  စိုးမိုးေအာင္
7day Daily