ဦးအုန္းျမင့္ ေျပာစကား လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္သည္ဟု သေဘာထား၍ရဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေျပာဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/04/2014 01:38:00 PM


ဥာဏ္လိႈင္လင္း|အဂၤါေန႔၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မဇၩိမ။ ။ အစိုးရကို ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔လုပ္ပါက ေတာခိုရန္၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္
ပစ္မည္၊ အစိုးရကို ေစတနာပ်က္ေအာင္လုပ္လွ်င္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လံုးဝေပးမည္မဟုတ္၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားကိုမွ်
ဂရုမစိုက္၊ နယ္တကာလွည့္၍ ပါး႐ိုက္ရဲသူ စသျဖင့္ မေကြးတိုင္း၊ တနၤသာရီတိုင္း ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သူ
ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ စကားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္ဟူ၍လည္း သေဘာထားႏုိင္ပါသည္ဟု ျပန္ၾကားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ယင္းသို႔ေသာစကားမ်ားကို
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊
၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း မေကြး တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အျမန္ဆံုးတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးက အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းေဆြးေႏြးစဥ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးက
ယင္းသို႔ ကာကြယ္ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာ႐ိုး သို႔မဟုတ္ ေကာက္က်စ္ေသာ အႀကံမသန္႔ေသာ ေစတနာျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း
စသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ေလ့လာသံုးသပ္ေနသည္ဟုလည္း ဦးေအာင္ၾကည္က လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတို႔ အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Mizzima Burmese