ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၌ ယာဥ္ရပ္နားခ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ စတင္ေကာက္ခံမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/06/2014 11:45:00 AM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းၾကားတစ္ေနရာ၌ ယာဥ္မ်ား ရပ္နားထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ထင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ မူလက ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ယာဥ္ရပ္နပ္နားခမ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေလလံမေအာင္ျမင္၍ ဧၿပီ ၄ ရက္အထိ မေကာက္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဧၿပီ ၆ ရက္မွစတင္၍ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမာက္ဘက္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေတာင္ဘက္၌ ကမ္းနားလမ္း၊ အေရွ႕ဘက္၌ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အေနာက္ဘက္၌ လမ္းမေတာ္လမ္း ဧရိယာအတြင္းရွိ နံပါတ္တပ္လမ္း၊ အမည္တပ္လမ္းငယ္မ်ား၊ အမည္တပ္လမ္းမအႀကီးမ်ားအား ယာဥ္ရပ္နားမႈ ကန္႔သတ္ဇုန္မ်ားသတ္မွတ္၍ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားပါက ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားေနရာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ စႀကႍမ်ားျပဳျပင္ရန္အတြက္ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ယာဥ္ရပ္နားေနရာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေလလံခ်ထားေပးခဲ့ရာ ေလလံမေအာင္ျမင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မေကာက္ခံျဖစ္ဘဲ ဧၿပီ ၄ ရက္ ညပိုင္းမွသာ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလလံေအာင္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္၍မရႏိုင္ဟု ဆိုသည္။

“ေလလံက မေန႔ကညေနပိုင္းကမွ ေအာင္သြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ယာဥ္ရပ္နားခေတြ စေကာက္ပါမယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္း ႏွင့္တံတားဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဧၿပီ ၅ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အတြင္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ရပ္နားခ်ိန္ တစ္နာရီေက်ာ္ပါက က်ပ္ ၂၀၀ ထပ္မံေပးဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကားပါကင္ခမ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္တြင္ နံပါတ္တပ္လမ္းမ်ား၊ အမည္တပ္လမ္းငယ္မ်ား (ဥပမာ-ဆိပ္ကမ္း သာလမ္း၊ စဥ့္အိုးတန္းလမ္း စသည္) မပါ၀င္ဘဲ အမည္တပ္လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္သာ ေကာက္ခံမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းသို႔ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယာဥ္မရပ္ရ လမ္းအခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ေနရာ အဆိုပါလမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ေနရာ၌ ရပ္နားခေပး၍ ရပ္နားႏိုင္ၿပီး လမ္းမေပၚတြင္ရပ္ပါကမူ ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။
ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းသည္ ၀င္ေငြရမ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္က အဆိုပါလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ေပါင္း ၁၄၀၀၀ ခန္႔ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Eleven Media Group