အခ်စ္မွာ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိသင့္လား?

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/06/2014 07:58:00 PM

Part A

“အခ်စ္ဆိုတာက ႏွလံုးသားနဲ႔အရင္းခံျပီးေတာ့မွေပၚေပါက္လာတာေလ၊ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်စ္မွာ က်ား၊မ လိင္ခြဲျခားသတ္မွတ္တယ္ဆိုတာမရွိသင့္ ဘူးလို႔ထင္တယ္”
Part B

"မ်ိဳးခ်စ္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းက ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ္ခ်စ္တာပဲ၊ ဆိုေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုတာ တြန္းအားေပးလိုက္ရင္လူတိုင္းက ငယ္ထိပ္တက္ေဆာင့္ တာပဲ"

DVB TV News