ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ဘဲ အျခားလူမ်ိဳးစုအမည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းခံက " ၈ "ပတ္အတြင္း သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/11/2014 09:30:00 PM


ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁၁

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ထည့္သြင္းေကာက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့သူမ်ားကို အျခားလူမ်ိဳးစုအမည္ျဖင့္
သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ၈ ပတ္အတြင္း
အခ်ိန္မေရြး ေကာက္ခံေပးသြားမည္ဟုလူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ ့အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန ့မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန ့ထိ သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ခံရာတြင္လူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုထည့္သြင္း
ခိုင္းသူမ်ားကို ေကာက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ထိုေကာက္ခံျခင္းမခံရသူမ်ားသည္ အျခားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ပါ၀င္သည့္ လူမ်ိဳး၊ လက္ခံသည့္
လူမ်ိဳးစာရင္းကို ထည့္သြင္းမည္ဆိုပါကအခ်ိန္မေရြးအေၾကာင္းၾကားေပး
ျခင္းျဖင့္ ၈ ပတ္အတြင္းလာေရာက္ေကာက္ခံေပးမည္ျဖစ္သည္္။

"ရိုဟင္ဂ်ာကိုလက္မခံဘူး၊အျခားလူမ်ိဳးထည့္မယ္ဆိုရင္အခ်ိန္မေရြးလာ
ေျပာပါ။ ၈ပတ္အတြင္း ေကာက္ေပးပါ့မယ္"ဟု၄င္းကေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းကာက္ခံရာတြင္ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို မထည့္သြင္းရျခင္းမွာ ၎ရိုဟင္ဂ်ာဟုဆိုသူမ်ားသည္ ယခင္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခ်ိန္
ကာလသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ဘဂၤါလီဟုသာထြက္ဆိုခဲ့၍ ယခု
အခ်ိန္မွသာရိုဟင္ဂ်ာဟုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို ့၏
မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္အထၱိဳပတၱိ မ်ားမွာလည္း လ၀က ရံုးတြင္ ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ရီ ကဆက္ေျပာသည္။

ေဇေ၀ယံ

Popular Myanmar News Journal