ေဒၚလာတန္ေသာ စကားကိုဆိုသူမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/11/2014 03:36:00 PM
ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္စာကုိ မ်ဳိးဆက္သစ္ျမန္မာမ်ားပုိမုိကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ရန္မွာ ပညာေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးလွသည္။ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၀င္ေပါက္ကုိေတြ႕ရစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ ေရွး႐ႈလာၿပီး ႏုိင္ငံတ ကာ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ အဆက္အဆံ မ်ားလာၾက ေသာအခါ အႀကီးအက်ယ္မ ဟုတ္ေသာ္လည္း အေသးအမႊား ဟုမေျပာႏိုင္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ရွိလာပါသည္။ ထိုအရာ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ မိခင္မူရင္းဘာသာကို ကြၽမ္း ကြၽမ္းက်င္က်င္ ႏိုင္နင္းစြာ ေျပာ ႏိုင္ေသာ စကားျပန္မ်ား၊ ဘာသာ ျပန္မ်ား ရွားပါးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္သူ၊ စကားျပန္သူအ ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လက္ရွိ ၿဗိ တိန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေန ေသာ မေအးေအးၿငိမ္းက ထိုလို အပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စုၿပံဳတိုးကာ၀င္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္က စခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ သည္။

ထိုအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၎ တို႔၏ သတင္းေထာက္မ်ား ေစ လႊတ္သည့္အခါ စကားျပန္ႏွင့္ အ ခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ သူမ်ား ရွာေဖြရန္ အေတာ္အခက္ အခဲရွိခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္အေျခစိုက္ မီဒီယာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ နန္စီ၀ဒ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီမွာေတာ့ ဘာသာျပန္ စကားျပန္လိုခ်င္ရင္ အင္တာနက္ ကေနရွာၿပီး ဘာသာစကား ေအ ဂ်င္စီကို ဆက္သြယ္႐ံုပဲ။ ျမန္မာ ျပည္မွာေတာ့ အဲဒီလိုလူေတြ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အေတာ္ခက္ တယ္။ ျမန္မာျပည္သြားဖူးတဲ့အ သိေတြကို ေမးၿပီး စံုစမ္းငွားရ တယ္’’

ထိုကဲ့သို႔ အသိမ်ား သံ႐ံုးအ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေျပာစကားျဖင့္ ငွားရ သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ငွားရမ္းသူ မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈကိုလည္း အာမခံျခင္း မရွိေၾကာင္း ပထမတစ္ခါ အလုပ္ ၿပီးစီးသည့္အခါမွသာ မိမိစကားျပန္သည္ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သိၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအခါ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ပါက ဆက္ငွားၿပီး ေက် နပ္အားရျခင္းမရွိပါက ေမးျမန္း  စံုစမ္းၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ငွားရသည္ဟု နန္စီ၀ဒ္က ရွင္းျပပါသည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ  သံ႐ံုးမ်ား၊  ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ၀ါရင့္စကားျပန္၊ ဘာသာ ျပန္သူမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္  ႐ုတ္တရက္ပြင့္လင္း လာၿပီး အရာရာတြင္ ဘာသာ စကားလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာ ေသာအခါ ထိုအေရအတြက္ႏွင့္ မလံုေလာက္ေတာ့။ ကြၽမ္းက်င္ ဘာသာျပန္မ်ား ပိုလိုအပ္လာ သလို ကြၽမ္းက်င္စကားျပန္မ်ား လည္း လုိအပ္လာၿပီး ဘာသာျပန္သူတို႔၏ ၀င္ေငြကလည္း ေကာင္း လာသည္။

‘‘မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ေန႔ ကို ပုတ္ျပတ္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ရတဲ့ အခါလည္းရွိတယ္။ ၁၅၀ ေပးတဲ့ သူလည္း ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေဒၚ လာ ၁၀၀ ဆိုေပမယ့္ တစ္ပတ္ ေလာက္ငွားတဲ့သူ ရွိေတာ့လည္း ဘာသာျပန္ေပးတာေပါ့ေနာ္။ အစည္းအေ၀းေတြအတြက္လည္း ျပန္ေပးရတာမ်ဳိး ရွိတယ္’’ ဟု မ ေအးေအးၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ကြၽမ္းက်င္၀ါရင့္ဘာသာ ျပန္သူမ်ားကိုေတာ့ စာလံုးတစ္ လံုးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ရွစ္ဆင့္ႏႈန္းေပးသည္ဟု ၀ါရင့္ ဘာသာျပန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆင္ေျပသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႀကံဳသလို လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအ ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ သက္ဆုိင္ ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအလိုက္ စကားျပန္ ဘာသာျပန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနေသာ ဘာသာစကား ေအဂ်င္စီမ်ား ရွိပါသည္။ ထုိေအ ဂ်င္စီမ်ားသည္ ဘာသာစကားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအဖဲြ႕ အစည္း ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အ က်ဳိးေဆာင္ျခင္းကို ႀကီးႀကီးမား မားလုပ္ကိုင္ေပးေနသည္မွာ စီး ပြားေရးေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုသ ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုေအဂ်င္စီ မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာအပါအ ၀င္ ကမၻာေပၚက ဘာသာစကား မ်ဳိးစံု   ကြၽမ္းက်င္ေသာ စကား ျပန္မ်ား၊ ဘာသာျပန္မ်ားကို အ လြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ ငွားရမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ငွားရမ္းမည့္ ဘာသာျပန္မ်ား စကားျပန္မ်ား၏ အရည္အေသြးအတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီက တစ္ခါ တည္း အရည္အခ်င္းစစ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနကလည္း အခ်ိန္ပိုင္းဘာသာ ျပန္၊ စကားျပန္မ်ားကို အၿမဲငွား ရမ္းအသံုးျပဳေနၿပီး ထိုဌာနတြင္ ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ၎တို႔ သတ္မွတ္ထား ေသာ စာေမးပြဲကို ေျဖဆုိေအာင္ ျမင္ရန္ လိုပါသည္။ စာေမးပဲြတြင္ ဘာသာျပန္ ေရးေျဖစာေမးပဲြကို သံုးနာရီၾကာ စစ္ေဆးသလို စကားျပန္အတြက္လည္း ၿခံဳငံု စကားျပန္ျခင္း၊ တစ္ခြန္းခ်င္း စကားျပန္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း စကားျပန္ျခင္းစသည့္ ဘာသာရပ္ တစ္မ်ဳိးစီအတြက္ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးယူသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာ သာျပန္မ်ား က်င့္၀တ္ႏွင့္ေဆာင္ ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားအတြက္လည္း သီးျခားစာေမးပဲြ ေျဖရေသးသည္။ လိုအပ္ပါက သင္တန္းမ်ားလည္း တက္ရ၏။

ပုဂၢလိကဘာသာစကား ေအဂ်င္စီမ်ားက ေခၚယူေသာ ေဆး ႐ံု၊ တရား႐ံုး စကားျပန္မ်ားဆို လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ၏ ေ၀ါဟာရမ်ားကိုပါ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုရ၏။ ေအာင္ျမင္မွသာ ဘာ သာစကားေအဂ်င္စီက လက္ခံ အလုပ္ေပးသည္။

‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ အေမရိ ကန္ကို ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားက ေျပာင္းလာတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္း သား လူမ်ဳိးဒုကၡသည္ေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ျမန္မာစကား ျပန္ေတြ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားျပန္ေတြ အရမ္းလိုေနတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ႐ံုးေတြနဲ႔ ေဆး႐ံုေတြမွာ ျပန္ေနရတာပဲ’’ ဟု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွ ျမန္မာစကား ျပန္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚညိဳညဳိ က ရွင္းျပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ စကားျပန္ကို တယ္လီဖုန္း၊ စကိုက္အင္တာနက္တယ္လီဖုန္း တို႔မွတစ္ဆင့္    တြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ေစ်းက လည္း ဘာသာရပ္အလိုက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။ ေအဂ်င္စီမွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္းဖုန္းျဖင့္ စကားျပန္မႈကို တစ္နာရီလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀ မွ ၄၅ ေဒၚလာအထိ ရွိၿပီး ေဆး႐ံု၊ တရား ႐ံုးႏွင့္  အျခားစကားျပန္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ တစ္နာရီလွ်င္ ၆၅ ေဒၚလာမွ ၂၀၀ အထိရွိသည္။

ဘာသာျပန္ဆိုမႈမွာ စကား လံုးတစ္လံုးလွ်င္ ၁၄ ဆင့္မွ ၂၀ အ ထိရွိၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားဆုိလွ်င္ ပိုေပးရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္ေစ်းကြက္ သည္ အေမရိကတြင္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ ႏိုင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ၀င္ ေငြေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ကိုင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဘာ သာျပန္လုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေ၀း စြ  ျပည္တြင္းမွာပင္ အရည္အ ေသြးျပည့္၀ေသာ ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္မ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘာသာ ျပန္မ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ား၏ အ ရည္အေသြးကို ေသခ်ာစိစစ္ေပး ေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘာ သာစကားေအဂ်င္စီမ်ား မရွိသည့္ အတြက္ အမ်ားေျပာေထာက္ခံ ခ်က္ ႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္ မ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အျခားမြမ္းမံမႈမ်ားကိုလည္း အေတြ႕အႀကံဳမွပင္ သင္ယူေနရ သည္ဟု လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားက ဆုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာေငြ လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိ ႏိုင္မည့္ ဘာသာျပန္ေစ်းကြက္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုး၀င္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္သူမ်ား ရွားပါးေနသည္ဟု မေအးေအးၿငိမ္းက ဆိုသည္။

‘‘တိုင္းျပည္ကိုယ္က တံခါး ပိတ္၀ါဒက်င့္သံုးခဲ့တာကိုး။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီလို ဘာသာ စကားလိုအပ္မယ္၊  အသံုးတည့္ မယ္ဆိုတာ သိတဲ့သူက ရွားတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အေနာက္ကို အထင္မႀကီးေအာင္ မႈိင္းတိုက္ ထားတဲ့ အစိုးရမူလည္း ပါတာ ေပါ့ေလ။ တ႐ုတ္ကလာတဲ့သူ ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ဆီ မွာ ဘာသာစကားေစ်းကြက္က နည္းတာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု သံ႐ံုး မ်ား၊ သံတမန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အတြက္ ဘာသာျပန္စကားျပန္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ ရြက္လာသူ စာေရးဆရာ အတၱ ေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာ ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေရွးကရွိခဲ့ဖူး သည့္ ဘာသာျပန္အသင္းကဲ့သို႔ အဖဲြ႕အစည္းရွိပါက ပိုေကာင္း မည္ဟု ဆိုပါသည္။ လတ္တ ေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘာသာ ျပန္သူႏွင့္ စကားျပန္ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ား ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္သ ေလာက္ မရႏိုင္ျခင္းမွာ အျခား က႑မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ပ်က္စီးမႈရလဒ္ဟု  ဆရာအတၱ ေက်ာ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ပညာေရးပ်က္စီးသြားတဲ့ အခါ တစ္ေလာကလံုး နိ႒ိတံသြား တာပါပဲ။ ဘာသာျပန္တဲ့သူေတြ အသာထားဦး ပညာတတ္ဆိုသူ ေတြေတာင္ ဗမာစာလံုးေပါင္း လည္းမမွန္၊ အဂၤလိပ္စာမွာလည္း quote ကို code ေရးလုိေရး၊ how it work လို႔ တြယ္လိုတြယ္နဲ႔။ အဲဒီ ေတာ့ ဘာသာျပန္နယ္ပယ္မွာ ေတာ့ ေျပာစရာကို မလိုေတာ့ပါ ဘူး’’

7day daily