ယာဥ္ရပ္နားခ မေပးပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/11/2014 07:47:00 PM
ေလလံစနစ္ျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံခြင့္ ေပးထားေသာ ေနရာမ်ား၌ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္မႈ မျပဳလွ်င္ယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္း တုိးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္မွ သိရသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၌ ကားရပ္နားခကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံခြင့္ေပးရာ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ေကာက္ ခံေနၿပီျဖစ္သည္။

ကားရပ္နားခကို ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ တြင္ ေကာက္ခံမႈ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံရာတြင္ ေလလံရရိွသူမ်ား အခက္အခဲ ရိွႏိုင္ရာ အခေၾကးေငြမေပးေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ နံပါတ္မွတ္ယူ တုိင္ၾကားခြင့္ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

တုိင္ၾကားခံရေသာ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္သက္တမ္းတုိးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ရပ္နားခကို တစ္နာရီ ၂ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး နံပါတ္တပ္လမ္း ဥပမာ ၁ လမ္း ၂ လမ္း အစရိွသည့္ လမ္းမ်ားတြင္မူ ယာဥ္ရပ္နားခကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။

ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္လမ္းရွင္းစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လမ္းမ်ား ဥပမာ-အေနာ္ရထာႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ယာဥ္နားခြင့္မရိွဟူေသာ စနစ္ကိုလည္းပယ္ဖ်က္ကာ ယင္းလမ္းမ်ားေပၚ၌ ကားပါကင္ပံုစံ ေဆးဝါမ်ားေရးဆဲြထားပါက ယာဥ္နားခေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကားပါကင္ေနရာ သတ္မွတ္မထားပါက ယာဥ္ရပ္နားခြင့္ ရိွမည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ ယခင္ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံစဥ္က ရန္ကုန္စည္ပင္က ထုတ္ေပးထားသည့္ ယာဥ္ရပ္နားခကင္းလြတ္ခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္စည္ပင္က ထုတ္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္နားယာဥ္ တုိင္း ေလလံေအာင္ လုပ္ငန္းသို႔ အခေၾကး ေငြေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံရန္ ဇုန္ကိုးခု သတ္မွတ္ကာ ေလလံတင္ခဲ့ရာတြင္ ဇုန္တစ္ခုလွ်င္အမ်ားဆံုးေလ လံ ေစ်းက်ပ္သိန္း ၃၁ဝဝ ႏွင့္ အနည္းဆံုး က်ပ္ သိန္း ၁၅ဝဝ ခန္႔ရရိွ ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စည္ပင္မွ သိရသည္။

ေဝမာထြန္း

Popular Myanmar News Journal