ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ တို႔၏ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ အဓိက တရားခံ (၂)ဦး အား ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္း ေပးၾကပါရန္ - ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 07:11:00 PMရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ငူ၊ စစ္ကုိင္း ေဖာက္ခြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အဓိက တရားခံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ေအာက္ပါ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲေရး သမား မ်ား၏ လႈပ္ရွား သတင္းမ်ား ရရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မ်ားသို႔ သတင္း ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန