ဟိုတယ္ခန္းအတြင္း အသံခိုးဖမ္းျခင္း၊ ကင္မရာခိုး႐ိုက္ျခင္းတုိ႔အား စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ေခတ္မီစက္မ်ားတပ္ရန္ ျပင္ဆင္ - Mizzima - News in Burmese

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 07:22:00 PM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္တစ္လံုးတြင္ အခန္းမ်ားအတြင္း အသံခိုးဖမ္းျခင္း၊ ကင္မရာ ခိုး႐ိုက္ျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈအတြက္ တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္တစ္လံုးအတြင္း ဗီဒီယိုခိုး႐ုိက္သည့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းက Social Network မ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းစက္မ်ားထားရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ယင္းဟိုတယ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါစက္ကိရိယာမွာ ဧည့္ႀကိဳေနရာတြင္သာမက ဟိုတယ္အခန္းအတြင္းလည္း စစ္ေဆးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဟိုတယ္/ခရီး ၀န္ႀကီးဌာနက ဟိုတယ္မ်ားကို လိုင္စင္ခ်ထားရာတြင္ Wifi ႏွင့္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လညး္ ယင္းစက္မ်ဳိးတပ္ဆင္ရန္မူ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိေပ။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ဟုိတယ္တစ္လံုးတို႔တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ လံုၿခံဳေရးပိုမိုတင္းက်ပ္ရန္ ဟိုတယ္မ်ားအား ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊက တိုက္တြန္းထားသည္။