လာမည့္ေႏြ၌ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မႈ ရွိဦးမည္ - Popular Myanmar News Journal

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 01:25:00 PM
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ လာမည့္ ေႏြရာသီတြင္ လူေနအိမ္မ်ား အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ ရွိေနဦးမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။

”အလွည့္က်စနစ္ရွိေပမယ့္ အရင္ လို အခ်ိန္အၾကာႀကီးျဖစ္မွာေတာ့မဟုတ္ ဘူး။ အနည္းအက်ဥ္းပဲ ရွိမွာပါ” ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန အင္ဂ်င္နီ ယာခ်ဳပ္ဦးတင္ေ မာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္မွာ ေႏြရာ သီတြင္ ေရမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားဖူလံုမႈရရွိရန္ လို အပ္သလို ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

”အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္သြားမွာပါ။ မတတ္သာတဲ့အဆံုးမွ အလွည့္က်မီးေပးတဲ့စနစ္ကို အသံုးျပဳ သြားမွာပါ”ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ဓာတ္အားလိုအပ္မႈကိုလည္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္လွဴဒါန္းထား သည့္ မဂၢါဝပ္ ၂၅ဝ ရွိေသာ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာတြင္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ ရန္ စက္တပ္ ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္အ ၿမဲ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွာ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို စက္မႈဇုန္မ်ား မီးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေပး ခဲ့ ေသာ္လည္း လူေန အိမ္မ်ား အခ်ိန္ပိုင္း မီးျပတ္ေတာက္မႈမွာ မကာမိခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဓာတ္အားစနစ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္ရာ ဓာတ္အားစနစ္သို႔ ပို႔ လႊတ္ေပး ေသာ ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုမ်ားအနက္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာက္ မီးေသြးသံုးႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး စက္႐ံုမ်ား မွ ျဖစ္ သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

PN-052၊ စိုင္းလမင္း