ဂ်ပန္အစိုးရက ကန္ေဒၚလာငါးသိန္းျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ - The Voice Weekly

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 07:13:00 PMဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစား စီမံကိန္း ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ (GGP) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခခံပညာစာသင္ ေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၀,၇၉၉ အသုံးျပဳ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံး၏ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ သုံးခုျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းကို တစ္ထပ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္သုံးေက်ာင္းကို ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ သံကူ ကြန္ကရစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ GGP အစီအစဥ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး သြားပါက ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၈၆၀ ဦးသည္ ေကာင္းမြန္ သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စာသင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ GGP အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၇၁ ေက်ာင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။