ယခုပညာသင္ႏႇစ္မႇ စတင္ဖြင့္လႇစ္မည့္ ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမႇ တစ္ဆင့္ ေခၚယူသြားမည္ - Eleven Media Group

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 07:22:00 PM
ျမန္မာ-အိႏၵိယ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏႇစ္မႇ စတင္ဖြင့္လႇစ္မည့္ ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ႏႇင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမႇတစ္ဆင့္ ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ၌ အနိမ့္ဆံုး ရမႇတ္ ၄၈၀ မႇတ္ႏႇင့္အထက္ ရႇိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

''ေက်ာင္း၀င္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ေတြကိုေတာ့ ၀င္ခြင့္ေခၚယူတဲ့ အခါမႇာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ဦးစီးဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ က႑တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားရႇိ ပါေမာကၡ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႕လြန္နည္းပညာရပ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဘြဲ႕ အသီးသီးအလုိက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ႏႇင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (MIIT) တြင္ သင္ၾကားေရး ဆရာမ်ားအျဖစ္ ပို႕ခ်သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ဦးစီးဌာနမႇ သိရသည္။

အဆိုပါ အိႏိၵယ-ျမန္မာ တကၠသုိလ္အၾကား အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာပညာ သင္တန္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဘြဲ႕ ေပးအပ္မည့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လႇစ္ေရး၊ တကၠသိုလ္မ်ားရႇိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အျပန္အလႇန္ ေစလႊတ္ေရးႏႇင့္ ႏႇစ္ႏိုင္ငံ ဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ တကၠသိုလ္မႇ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္က သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးမည္ျဖစ္သည္။

''အိႏိၵယက ဆရာ၊ ဆရာမ ၆၀ ေက်ာ္က နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်သြားမယ္။ ႏႇစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာဘြဲ႕ ေပးအပ္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု သိပၸံႏႇင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ အဆင့္ျမင့္ အရာရႇိၾကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္အား အိႏိၵယႏုိင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕ Indian Institute of Information Technology(Bangalore) တို႔၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ျမိဳ႕နယ္ရႇိ ဧက ၂၀ က်ယ္၀န္းေသာ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း ေျမေနရာတြင္၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္၍ ဖြင့္လႇစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဖြင့္လႇစ္ႏိုင္ျခင္း မရႇိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား (COE) အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္တြင္ ယာယီတက္ေရာက ္သင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္ႏႇင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္အား ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ျဖစ္ရန္ Commerence and E-goverment Communication၊ English and Soft Skills Centre၊ Network Management Centre for Communication Learning Management စသည့္ ဌာနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး Bachelor of Technology(B.Tech) (သုိ႕မဟုတ္) Bachelor of Engineering(B.E) ဘြဲ႕မ်ားအား အပ္ႏႇင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ႏႇင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယာယီ သင္ၾကားေပးမည့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္အား ေတြ႕ရစဥ္)