၂၀၁၄ တြင္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ ေျပာင္းမည္ ကားေဟာင္းအပ္၍ သြင္းသူမ်ားကို ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္မႇ အျမင့္ဆံုး ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ အထိသာ သြင္းခြင့္ျပဳမည္ - Eleven Media Group

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 07:26:00 PM
လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ျပဳရာ၌ တင္သြင္းခြင့္ေပးမည့္ ကားေမာ္ဒယ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကားေဟာင္းအပ္၍ သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္မႇ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ အထိသာ တင္သြင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားထံမႇ သတင္းရရႇိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္မႇစ၍ ကားေဟာင္းအပ္၍ ကားသစ္ျပန္လည္ တင္သြင္းမည့္ သူမ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားေသာ အေျခခံ ကားေမာ္ဒယ္အား တစ္ႏႇစ္စီ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ စတင္စဥ္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏႇံကာ အသစ္တင္သြင္းမည့္ သူမ်ားအား အနိမ့္ဆံုး ၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္မႇ အျမင့္ဆံုး ၂၀၀၅ ေမာ္ဒယ္အထိ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားရာမႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ၁၉၉၆ ေမာ္ဒယ္မႇ ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္အထိ ကားမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မႇတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္အခါ ကားေဟာင္းအပ္၍ ကားသစ္ သြင္းသူမ်ားအား အနိမ့္ဆံုး ၁၉၉၇ ေမာ္ဒယ္မႇ အျမင့္ဆံုး ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္အထိ တင္သြင္းရန္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မႇတ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေမာ္ဒယ္ တစ္ႏႇစ္စီ တိုးသြားသည့္ စနစ္အရ ဆိုပါက ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ အေရာက္တြင္ ကားေဟာင္းအပ္၍ ကားသစ္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၉၈ ေမာ္ဒယ္မႇ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္အထိ သြင္းခြင့္ရရႇိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္မူ ထိုကဲ့သို႕ သြင္းခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ အနိမ့္ဆံုးအား ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္မႇ အျမင့္ဆံုး ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ အထိသာ သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ကားမ်ားအတြက္မူ ေမာ္ဒယ္အား ယခင္က ခ်မႇတ္ထားသည့္ အတိုင္း ခုႏႇစ္တစ္ခု ကုန္ဆံုးတုိင္း ေမာ္ဒယ္တစ္ႏႇစ္စီ တိုးေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္သာ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အတြက္ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ကားတင္သြင္းမႈအား ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္အထက္ အားလံုး တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားရာ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ႏႇင့္ အထက္ကားမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ကားေဟာင္းအပ္၍ ကားသစ္သြင္းသူမ်ားအျပင္ ကားအေရာင္း စင္တာမ်ားမႇ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မႇတ္ထားသည့္ ကားေမာ္ဒယ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသတ္မႇတ္ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ကားအေရာင္း စင္တာမ်ား အေနျဖင့္ ကားေဟာင္းအပ္၍ ကားသစ္တင္သြင္းမည့္ သူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ရမည့္ ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ အေနျဖင့္ တင္သြင္းမည့္ သူမ်ားပါ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ကားမ်ားကိုပါ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ကားအေရာင္း စင္တာမ်ား အေနျဖင့္ ကားေဟာင္းအပ္၍ ကားသစ္ သြင္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္ မႇ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္အထိ လည္းေကာင္း လူတစ္ဦးခ်င္း ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား အတြက္ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္မႇ ၂၀၁၂ ေမာ္ဒယ္အထိ လည္းေကာင္း တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ရရႇိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကားအေရာင္း စင္တာမ်ားကို ၂၀၁၂ ေမာ္ဒယ္အထိ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားၿပီး ၂၀၁၃ ေမာ္ဒယ္ႏႇင့္ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ ကားသစ္မ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ေမာ္ဒယ္ႏႇင့္ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္မ်ားကို ကားသစ္သီးသန္႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ ကားအေရာင္း ျပခန္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ အေနျဖင့္လည္း ဘယ္ေမာင္းကားသစ္ သီးသန္႔ကိုသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မႇတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(ျပန္အပ္ကားေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရာ ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္)