အမ်ဳိးသမီး ဗုိလ္ေလာင္း ၁၀၀ ခန္႔ ေခၚယူမည္ဟု စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး ေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 08:39:00 AM


အမ်ဳိးသမီး စစ္ေဆး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေရာင္နီဦး / Facebook)
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘြဲ႕ရ အမ်ဳိးသမီး စစ္ဗိုလ္ေလာင္း ၁၀၀ ဦးခန္႔ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေခၚယူမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပန္လည္ ေခၚယူမႈျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦးက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအလုိရွိေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေခၚယူလ်က္ရွိၿပီး  တကၠသိုလ္တခုခုမွ ဘဲြ႔ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ မဟာဘဲြ႔ရမ်ား၊ ပါရဂူဘဲြ႔ ရအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္  ဗိုလ္ေလာင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“တပ္ခဲြတခဲြ အင္အားေလာက္ေခၚမယ္။ အေရအတြက္က ၅၀ဦးနဲ႔ ၁၀၀ဦး ၾကားျဖစ္ႏုိင္တယ္၊  ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလည္း
အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းေတြ ဆက္တိုက္ေခၚဖို႔႔ရွိတယ္”ဟု စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦးက ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

ယခင္က ဘဲြ႔ရအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို ၁၉၅၈ခုႏွစ္ အထိသာ ေခၚယူခဲ့ဖူးၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး တပ္မေတာ္ အရာရွိ ၄၀ခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားတြင္  တခ်ိဳ႕သည္ စစ္တပ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုေခၚယူမႈသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္လည္ေခၚယူမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ားေခၚယူရျခင္းမွာ  ဘဲြ႔ရ ပညာတတ္ မိန္းကေလး မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ထိုက္ထိုက္ တန္တန္မရရွိျခင္းႏွင့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ရွည္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ တခ်ိဳ႕ရာထူး ေနရာမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ပုိမုိသင့္ေတာ္သည့္အတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သင္တန္းေအာင္ျမင္တဲ့ သူေတြကို စစ္တပ္က ရုံးေတြမွာ ဦးစီးအရာရွိအျဖစ္ ခန္႔ထားမွာပါ၊ သင္တန္းကာလမွာ ဗုိလ္ေလာင္း တေယာက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လစာေပးမယ္။ ရာထူးကလည္း သတ္မွတ္ထားသလို အဆင့္ဆင့္ တက္သြားမွာပဲ”ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသမီး အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္ဘဲြ႔ရရွိၿပီးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း ေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယဗိုလ္အဆင့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မဟာဘဲြ႔၊ ပါရဂူဘဲြ႔ရအမ်ဳိးသမီးမ်ား သင္တန္း ေအာင္ျမင္ ပါက ဗိုလ္အဆင့္ျဖင့္ စတင္ခန္႔အပ္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ရာထူး ခန္႔ထားေရး အဖြဲ႕က အဆင့္ဆင့္ ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္ အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖဲြ႔၏ စစ္ေဆးမႈခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္ေသာ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို သင္တန္း၆လ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္း မ်ားကို သင္တန္း ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးစစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီးတပ္ၾကပ္ႀကီးစာေရးမ်ားကုိလည္း ေခၚယူသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

“ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္ထဲမွာလည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို တပ္ၾကပ္ႀကီး စာေရးရာထူး ေခၚယူဖို႔ရွိတယ္” ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦးက ဆုိသည္။

အမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္း ေခၚယူရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္ မရွိဖူးသူ (အပ်ိဳ)၊ အနည္းဆုံး အရပ္ ၅ ေပ ၃လက္မ ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္(၁၀၀)ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္(၁၃၀)ထက္ မေက်ာ္ရ၊ မ်က္မွန္ တပ္ဆင္ထားသူ မျဖစ္ရ၊ ၂၀၁၃ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္တြင္ အသက္၂၅ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သူမျဖစ္ရႏွင့္  ပါရဂူဘဲြ႔ရၿပီး သူျဖစ္ပါက  အသက္၃၀ႏွစ္အထိ ရွိရမည္ဟု ဆုိေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္္ အမ်ိဳးသမီးစစ္ေဆးဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားကုိသာ ႏွစ္စဥ္ ေခၚယူခန္႔အပ္လ်က္ရွိသည္။
ဧရာ၀တီ