ကမၻာ့အဆင့္ရပ္တည္မႈတြင္ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူအထက္၌ ျမန္မာအသင္း အံ့ဩဖြယ္ရပ္တည္ Yangon Media Group

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/18/2013 01:13:00 PM


ျမန္ မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအသင္း သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁ရရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့အဆင့္ရပ္ တည္မႈတြင္ ၁၄၉ျဖင့္ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ဗီယက္နမ္ အသင္းတို႔အထက္တြင္ အံ့အား သင့္ဖြယ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ဖီဖာ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြး စင္အသင္းအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳပြဲကစားထားသည့္ ပြဲစဥ္မွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္ ၄ရက္က စင္ကာပူႏွင့္ကစားထားျခင္းမွာ ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပြဲမွာ လည္းႏွစ္ဂိုးျပတ္ရႈံးနိမ့္ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ဝရက္အထိ နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ေျခစမ္း ပြဲမ်ားကစားထားျခင္းမရွိဟု ဖီဖာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကာလတြင္ ဗီယက္နမ္အသင္း မွလြဲ၍ စင္ကာပူမွာ အိုမန္၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔ႏွင့္ ေျခစမ္းပြဲသုံး ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မေလးရွားမွာ တ႐ုတ္ ႏွင့္ေျခစမ္းခဲ့ကာ ယင္းႏွစ္သင္းမွာ ပြဲတိုင္းအားရႈံးနိမ့္ေသာ္လည္း ဖီဖာ ၏ ကမၻာ့အဆင့္ရပ္တည္မႈတြက္ ခ်က္ရာတြင္ ပြဲ၏အေရးပါပုံ (ေၿခ စမ္းပြဲ၊ ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲ၊ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္အတန္း၊ ကမၻာ့ ဖလားဝင္ၿပိဳင္မႈ)၊ ၿပိဳင္ဘက္အသင္း ေတာင့္တင္းမႈ စသည္တို႔ကိုပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ဖီဖာအသိအမွတ္ျပဳ ေျခစမ္းပြဲမ်ား မကစားထားသည့္ ျမန္မာအသင္း အေနျဖင့္ ယင္းသုံးသင္းအထက္ ရပ္တည္ေနသည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ ရာပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာယူ-၂၃အသင္း အ ေနျဖင့္ မာေဒးကားဖလားတြင္ မေလးရွားယူ-၂၃အသင္းႏွင့္ ႏွစ္ ႀကိမ္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ႀကိမ္စလုံး ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္း၊ ဗီယက္နမ္ယူ- ၂၃ အသင္းႏွင့္ ေျခစမ္းရာတြင္ ၃- ၁ဂိုးျဖင့္ရႈံးထားျခင္း၊ စင္ကာပူ လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ ေျခစမ္း ရာတြင္ ႏွစ္ဂိုးျပတ္ရႈံးထားရာ ဖီဖာ ၏ကမၻာ့အဆင့္တန္း သတ္မွတ္မႈ မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေန သည္။