မာစတာ၊ဗီဇာျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳ လက္ခံႏိုင္မည္႔စနစ္ ျပည္တြင္း၀က္ဘ္မ်ား စတင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 09:29:00 AM


ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ ၃၁

ျပည္တြင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာသံုးေငြေၾကးကတ္မ်ားျဖစ္သည္႔ မာစတာ၊ဗီဇာတို႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္႔စနစ္ကို စတင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း CBဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မွဳစနစ္ကို ျပည္တြင္းမွ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္း မ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ မည္႔၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအေနႏွင့္ CBဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Payment Gateway အတြက္ကိုမူ မာစတာကတ္၏ Gatewayျဖင့္ သာခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းအတြက္ အသံုးျပဳလိုသည္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ေငြ စာရင္းရွင္းရန္၊ ေငြလက္ခံရန္တို႔အတြက္ CB ဘဏ္တြင္ စာရင္းရွင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ထားေပးရမည္ဟုသိရသည္။ထို႔ျပင္ ေရာင္းခ်သည္႔ ပစၥည္း၏ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ၀န္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၄င္း e-commerceစနစ္ကို ျပည္ပမွ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔ပစၥည္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်လိုသည္႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းလညး္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ဘဏ္ဘက္မွ ေငြစာရင္းလက္ခံရရွိသည္႔ေန႔မွစ၍ တပတ္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေငြစာရင္းအေကာင့္အတြင္း သို႔ေငြျဖည္႔သြင္းေပး မည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွလည္း (၃)လအတြင္း Transaction ကို ျပန္လည္ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သုတလင္း

Popular Myanmar News Journal