အမိႈ္က္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ကာ စက္မႈဇုန္မ်ားသို႕ ေရာင္းခ်မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 09:48:00 AM


ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁

အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို ကုိရီးယား ကုမၸဏီႏွင့္ ၿမန္မာ ကုိရီးယားဖက္စပ္ ကုမၸဏီတုိ႕ ရရွိသြားေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ စည္ပင္မွ တင္ၿပသည့္ ကုမၸဏီ ( ၁၁ )ခုအနက္ မွ ၂ ခုကို တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရ က ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရန္ကုန္စည္ပင္ ႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ၿမင္သည့္ ကုမၸဏီ ၂ ခုတို႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (MOA) ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ပင္ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္ အမႈိက္ပံုတြင္ စြန္႔ပစ္ေသာ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀ ကို ဂက္စ္ မွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ကုိရီးယား ကုမၸဏီ ၿဖစ္သည့္ Chasson International Korea မွ ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ကာလကို ၃ ႏွစ္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၊ ပထမႏွစ္ ၂၀၁၄ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ( ၁၂ ) မဂၢါ၀ပ္ ၊ ဒုတိယႏွစ္ ၂၀၁၅ တြင္ ထပ္မံ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ( ၁၀ )မဂၢါ၀ပ္ ၊ တတိယႏွစ္ ၂၀၁၆ တြင္ ထပ္မံ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ( ၈ ) မဂၢါ၀ပ္ စုစုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ထုတ္လုပ္သြားရန္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထား၀ယ္ေခ်ာင္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္ အမႈိက္ပံု တြင္မႈ အမႈိက္မီးရႈိ႕စက္ တည္ေထာင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္မည္ၿဖစ္ၿပီး မီးရႈိ႕စက္ တည္ေဆာက္မည့္ ကာလကို ၂ ႏွစ္သတ္မွတ္ကာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅.၄ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ကုမၸဏီမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕သို႕ ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ ႏႈန္းၿဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ၿဖစ္သၿဖင့္ ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ ပုဂၢလိက ေနအိမ္မ်ားသို႕ ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ်ရာ တြင္ ေစ်းႏႈန္းၾကီးၿမွင့္ ႏုိင္သၿဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသို႕သာ ေရာင္းခ် သြားမည္႔အေနအထား ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထား၀ယ္ေခ်ာင္ စြန္႔ပစ္ အမႈိက္ပံုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမည့္ ကုမၸဏီ မွာ ကိုးရီယား ၊ ၿမန္မာဖက္စပ္ ကုမၸဏီၿဖစ္ေသာ ( Zaya and Situation ႏွင့္ Hyundai Broken ) ကုမၸဏီ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေ၀မာထြန္း
Popular Myanmar News Journal