စက္သုံးဆီ စရိတ္ က်ပ္ ကိုးသိန္း ၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးစရိတ္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ စသည္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သာမန္ အသုံးစရိတ္မ်ား သုံးစြဲမွု အေပၚ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဝဖန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 02:34:00 PM

Friday, 01 November 2013 04:46

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁။      ။ လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမစီမံကိန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ျပန္ လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား က ေအာက္တို ဘာ ၃၁ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ သည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဘ႑ာ ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ ၾကမ္း၏ ရေငြသုံး ေငြမ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုးဦးမွ လႊတ္ ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း က်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ေနမွုမ်ား၊ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံး စရိတ္ထက္ သာ မန္ အသုံး စရိတ္ မ်ားတြင္ ပိုမိုသုံးစြဲေနျခင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေန ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ တင္ ျပေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄) ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ''ေန ျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေရေပးေဝေရးအ တြက္ က်ပ္သိန္း ၁၃ဝဝဝေက်ာ္ သုံးစြဲဖို႔နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ က လမ္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘ႑ာေငြ ထပ္မံေတာင္းခံတင္ ျပထားတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမတစ္ခုတည္း နိုင္ငံတကာအ ဆင့္တိုးတက္ေနၿပီး က်န္တဲ့ေန ရာေတြက ဒုံရင္းက ဒုံရင္းပဲျဖစ္ ေနရင္ ဒီနိုင္ငံႀကီး တကယ္တိုး တက္ရဲ့ လား။ လက္ရွိသုံးစြဲမွုေတြ ကို သင့္ မသင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အေနျဖင့္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ယင္းအျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၏ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား ကိုပါ ေလၽွာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်း လက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သြားလာစရိတ္ (စက္ သုံးဆီစရိတ္) က်ပ္ကိုးသန္းကို ေတာင္းခံ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ အလားတူ ေမြးျမဴေရးေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်း လက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ ထက္ ပိုမိုသုံးစြဲရန္ တင္ျပထား ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကိုျပန္လည္စစ္ ေဆးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား မွ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ၿပ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဦးစိန္ထြန္းက ''မႏၲေလးက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကဆိုရင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးစရိတ္က က်ပ္ သိန္း၅ဝဝရွိတယ္လို႔ တင္ျပတယ္။ စက္သုံးဆီအသုံးစရိတ္ေတြအပါ အဝင္ သာမန္ အသုံး စရိတ္မ်ား ကို ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္'' ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံး စြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းပါရသုံးေငြမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကို နိုဝင္ဘာ ၅ရက္တြင္က်င္းပ မည့္ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး နဝမ ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ ကိုရယူမည္ဟု ေၾကညာသည္။

သန္းနိုင္ဦး
Yangon Media Group