အလွ်င္အျမန္ ႀကီးထြားဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ ၾကံဳေတြ႕ရမဲ့ အခက္အခဲမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 02:39:00 PM


သင္လုပ္ကိုုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာအလွ်င္အျမန္ႀကီးထြား လာေနတယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့ သတင္းတစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမဲ့ အရာအားလံုးဟာအလွ်င္အျမန္ႀကီး ေရြ႕လွ်ားေနတဲ့အတြက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနဖို႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရံုးကန္းႀကိဳးစားဖို႔လိုလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာလဲ တကယ့္အမွန္တရား တစ္ခုျဖစ္ေနေတာ့ လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ႀကီးထြားလာႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ ၀န္ထမ္းေတြကပါ ၀ိုင္း၀န္းသိရွိထားၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္း ေက်ာ္လႊားဖို႔ဟာ အလြန္တရာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ သင္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုဟာ ျမန္ျမန္ထက္ထက္နဲ႔ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ေနၿပီဆိုရင္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ၾကံဳေတြ႕ခံစားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အလွ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာေနတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုၾကံဳေတြ႕ရမဲ့ အႏၱရာယ္ေတြက ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာမွ အဓိက(၅)ခ်က္ကို ၾကည့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

၁။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္လာမယ္

လုပ္ငန္းတစ္ခု ႀကီးထြားဖို႔ဟာ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ အလံုအေလာက္ရွိမွဳနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အခ်ိဳးညီပါတယ္။ အလုပ္အသစ္ေတြမ်ားမ်ား လုပ္လာရတဲ့အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္မဲ့ လက္ေတြလည္း ပိုလိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ အလွ်င္အျမန္ လုပ္ငန္းေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ေနရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ ရဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မွဳလည္း နဲေနပါလိမ့္မယ္။ ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြ အေလာတႀကီး ခန္႔အပ္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူ မရရွိဘဲ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္မွဳမရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ခန္႔အပ္ထားမိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ေတြ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ၿပီး ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ပဲ့နင္းဦးေထာင္နဲ႔ လုပ္ငန္းဟာ ေခ်ာေမြ႕မွဳရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ေဆာင္စရာ အသစ္ေတြမ်ားျပားလာသလို ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းကလည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါမွ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္ခ်ဲ႕ထြင္မဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ဖို႔ဟာလည္း အေရးႀကီးသလို ရွိၿပီးသား ၀န္ထမ္းေတြကို တာ၀န္အသစ္ေတြ ပူးတြဲေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ ၀န္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေနရမွာ ျဖစ္သလို မိမိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္မဲ့ လုပ္ငန္းဟာမမွ်မတ ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ လူသစ္ေတြကို ပထမဦးစြာရွာေဖြၿပီး ျဖည့္စီးရမွာျဖစ္သလို၊ လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ပကို ခြဲေ၀ၿပီး အပ္ခိုင္းတာမ်ိဳး Outscourse လုပ္ၿပီးလည္းေျဖရွင္းလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အသံုးစရိတ္ မ်ားျပားလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀င္ေငြအသစ္ေတြလည္း ဖန္တီးဖို႔လိုလာမယ္

အလုပ္အသစ္ေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ လည္ပတ္ေငြ ၾကပ္တည္းမွဳကို မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္အသစ္ဟာထုတ္ၿပီး မေရာင္းရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ အသံုးစရိတ္ေတြ တက္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ေငြေၾကးျပတ္လပ္မွဳ မရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြမည္မွ် အသံုးျပဳဖို႔ လိုမယ္ဆိုတာနဲ႔ဘယ္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရရွိလာမလဲ ဆိုတဲ့Cash Flow ေတြကို ေကာင္းစြာ ခ်ိန္စထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္လို႔သာ ထုတ္ကုန္အသစ္ဟာ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတိုင္းျဖစ္မလာခဲ့ရင္ လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ မိမိခ်ဲ႕ထြင္မဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တန္႔မသြားေအာင္ အရန္ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမွဳကို မျဖစ္မေန ႀကိဳတင္ စီစဥ္ႏိုင္စြမ္း ရွိဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ့ စီမံမွဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္အဖြဲ႔ဟာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီရဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိရဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေအာင္ ၀န္ထမ္းတိုင္းက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လည္ပတ္ေငြ ၾကပ္တည္းခက္ခဲမွဳမျဖစ္ေအာင္ ေငြေၾကားဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူထားသူ ၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ့ ေပးရန္ရွိအေၾကြး စာရင္းေတြကို တက္ႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္း အခ်ိန္ဆြဲေပးဖို႔ လိုအပ္သလို၊ လုပ္ငန္းရဲ့ရရန္ရွိတဲ့ စာရင္းေတြကို အလွ်င္အျမန္နဲ႔ ေငြေၾကးအျဖစ္ ရရွိေအာင္လို႔ ႀကိဳးစား ေတာင္းယူေပးဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မွဳေတြဟာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ မကိုက္ညီခဲ့ဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ အရံေငြေၾကးတစ္ရပ္ကို အသင့္အေနနဲ႔ စီစဥ္ထားၿပီး လုိအပ္ခ်ိန္မွာထုတ္ေပးႏိုင္ေအာင္ စီမံထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ့ဦးတည္ခ်က္ဟာ ဘယ္သြားေနမွန္း ျမင္သာစြာ သိရွိဖို႔ ခက္ခဲပါမယ္

လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ့ အေျခအေနကို အုပ္စိုးကာ သိျမင္ဖို႔ ခက္ခဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီအတြက္ ေလွ်ာ့တြက္မိတာေတြ ပိုတြက္မိတာေတြ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ၀င္ေငြရရွိမွဳေတြ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ကာ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မွဳ အမွားေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအသစ္ ႏွစ္ခုသံုးခုကိုု တစ္ၿပိဳင္တည္း ခ်ဲ႕ထြင္ေနမိၿပီ ဆိုရင္ ဘယ္လုပ္ငန္းအသစ္က ဘယ္ေလာက္ရရွိၿပီးဘယ္လို အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို ခန္႔မွန္းမိႏိုင္ဖို႔ အမွန္ပင္ ခက္ခဲေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ တစ္ခုခ်င္းစီကို အာရံုစိုက္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းဖို႔ ပိုမို လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စားသံုးသူေတြရဲ့ ေၾကနပ္ႏွစ္သိမ့္မွဳ ဆံုးရွံဳးရလိမ့္မယ္

လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးဟာ အသစ္ေတြခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀န္ထမ္းအသစ္ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ေတြနဲ႔ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေမာင္ႏွင္ေနရၿပီး၊ စားသံုးသူေတြကို ဂရုမစိုက္ႏိုင္ျဖစ္ကာ လစ္ဟင္းမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ စားသံုးသူေတြကို စိတ္ေၾကနပ္မွဳရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဟာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးသလို၊ ၀န္ထမ္းတိုင္းကလည္းစားသံုးသူေတြကို လစ္ဟာမွဳ မရွိေအာင္ စိတ္ေၾကနပ္မွဳရွိေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ Admin နဲ႔ Operation အဖြဲ႕ေတြရဲ့ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ကလည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။

၅။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ပိၿပီးျပာပူထိသလို ျဖစ္ေနမယ္

အလုပ္တာ၀န္ အသစ္ေတြ ပိုမိုထမ္းေဆာင္လာရတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕အတြက္ အနီေရာင္ အေျခအေနမ်ိဳး ျမင္ေတြ႕လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္အရာရွိေတြဟာလည္း လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနရတဲ့အတြက္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြကို ဖိၿပီး အလုပ္ေတြ ခိုင္းေနတယ္လို႔၊မိမိ၀န္ထမ္းေတြကို မစာမနာ ခိုင္းေစေနတယ္လို႔၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မျဖည့္ဆီးဘဲ လစ္လ်ဴရွဳထားတယ္လို႔ မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္မိၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဆိုရင္ အလုပ္ေတြကို ခ်ိန္းေျခာက္ၿပီးမတန္တဆ ခိုင္းေနတယ္လို႔ေတာင္ ထင္ျမင္မိၿပီး လုပ္ငန္းတြင္း အဆင္မေျပမွဳေတြ မလြဲမေသြၾကံဳေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ၀န္ထမ္းတိုင္းအတြက္ အားေပးဖို႔လိုအပ္သလို၀န္ထမ္းေတြကလည္း နားလည္မွဳေပးကာ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ကိုင္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ရတဲ့အခ်ိန္ဟာ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔အတူ သူရဲ့ ဦးစီးဦးေဆာင္ အဖြဲ႕သားေတြလည္း ေခါင္းရွဳပ္ခံ၊အႏၱရာယ္ေတြကို လြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းကို ႀကီးထြားေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနၾကရသလို ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္းအလုပ္တာ၀န္ေတြ မ်ားျပားလာကာ အလုပ္ပိမွဳ ဖိအားေတြလည္း ၾကံဳေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးဟာႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပည့္၀စြာ နားလည္ထားၾကဖို႔လိုမွာ ျဖစ္သလို သီးခံၿပီး လက္တြဲညီညီ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကဖို႔လည္း လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြတိုင္းဟာ ႀကီးထြားခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖို႔ ေငြအား၊ လူအား၊၀န္ထမ္းအား အဆမတန္ အသံုးျပဳရမွာကလည္း မလြဲမေသြျဖစ္သလို ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းရမဲ့ အဆင့္ေတြဟာလည္း မ်ားျပားခက္ခဲမွာလည္း အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ တကယ္ေတာ့ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး အေျခအေနလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ငန္းရွင္ေရာ ၀န္ထမ္းေတြတိုင္းပါ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္သလို၊ ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ ၾကရံွဳးခဲ့ရင္လည္း အတူတကြ ဆံုးရွံဳးၾကရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလံုး ညီတူမွ်တူ နားလည္မွဳ အျပည့္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Ref: Pitfalls of Fast Growth and How to Avoid Them
THA: TSJ Tech Team
Techspace Journal