ေတာင္ငူေရႀကီးမႈသတင္းဓါတ္ပံုမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 09:40:00 AM

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေရတာရွည္၊ ဆြာ၊ သာဂရႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၃၈ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ေရေဘးဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ဆန္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ရွားပါးလာေနေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံံ႔ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက The Voice သို ့ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly