ကိုရီးယားမွ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ျမန္မာကို ေခ်းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 06:17:00 PM


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာ သန္း ၅၀ဝေခ်းငွားမည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းေငြထဲမွ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လၽွပ္စစ္စီမံ ကိန္းႏွစ္ ခု အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၈၇၄သန္းေခ်းငွား ရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေအာက္တို ဘာ ၃ဝရက္စြဲျဖင့္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေခ်းေငြ၏ ေအာက္ တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးသ တင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ကြန္ ရက္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး စီ မံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၅၅ ဒသမ ၈၇၄သန္း၊ လၽွပ္ စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၅၀၀ ေကဗြီ ေတာင္ငူ၊ ကမာနတ္ဓာတ္ အားလိုင္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံ ကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚ လာသန္း ၁၀၀၊ စုစုေပါင္း အ ေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၈၇၄ သန္းႏွင့္ညီမၽွေသာ ကိုရီး ယားဝမ္အား ေခ်းယူလိုေၾကာင္း၊ ေခ်းယူရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မွာ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၅ႏွစ္၊ ျပန္ ဆပ္ကာလ၂၅ ႏွစ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄ဝျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အတိုးႏႈန္း မွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ သုညဒသမ ဝ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး က် သင့္ အတိုးကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေပး သြင္းရန္၊ ဆိုင္းငံ့ကာလကုန္ဆုံး ပါက ေခ်းေငြအား တစ္ႏွစ္လၽွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ ၍ေပးဆပ္ ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္ခအျဖစ္ ေခ်းေပးေငြပမာဏ ၏ သုည ဒသမ ဝ၁ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပးဆပ္မႈေနာက္က်ပါက မူလ အတိုးႏႈန္းအေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္ လၽွင္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထပ္ေဆာင္း ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုရီး ယားသမၼတနိုင္ငံ EDCF အတိုး ႏႈန္း သက္သာေသာ ေခ်းေငြအ ေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၅ ဒသမ ၈၇၄ ရယူၿပီး ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လၽွပ္ စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လိုသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာ ေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ- ၉ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ ေပးရန္ သဝဏ္လႊာေပး ပို႔ထား သည္။
Yangon Media Group
ေမာင္ပိုင္