သူတို႕ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေပးပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 09:49:00 AM

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးရန္ ရည္မွန္းေနေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မည္သို႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္မွာ မရွင္းလင္းလွေသးေပ။ လတ္တေလာ လိုင္ဇာအနီးတြင္ ရွိေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားမွ ေဘးလြတ္ရာ ေျပးခဲ့ၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ခိုလံႈရာ ယာယီစခန္းသို႕ ဧရာဝတီ သတင္းဓာတ္ပံုဆရာ ေဂ်ပိုင္က သြားေရာက္ မွတ္တမ္းတင္သည္ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Irrawaddy