လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ကိုးရီးယားမွကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ေက်ာ္ေခ်းယူရန္ အစိုးရစီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 09:35:00 AM


မင္းမင္း

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွ ေခ်းေပးမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔အတြက္သံုးစြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတက သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လိုက္သည္။

ထိုေငြမ်ားကို လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနမွ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက ကန္ေဒၚလာသန္း ၅၅ ဒသမ ၈၇၄ တို႔ ေခ်းယူမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေငြမ်ားကို အမ်ားဆံုးႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ ေငြတစ္ရာက်ပ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေခ်းယူမည့္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကို ၅၀၀ ေကဘီ (၁၁၇ မိုင္) ဓာတ္ အားလိုင္း စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဦးခင္ ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးမွ ေခ်းယူမည့္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၅၅ ဒသမ ၈၇၄ ကို ကုန္းတြင္းဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္း ၄ ခု ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ကလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္း ၄ ခုမွာ အသစ္ျပဳလုပ္မည့္ ဆက္ေၾကာင္းႏွစ္ခုႏွင့္ အရံဆက္ ေၾကာင္းႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္သည္။ အရံဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမွာ ေတာင္ႀကီး -ကြန္ဟိန္း-တာခ်ီလိတ္ႏွင့္မႏၱေလး -ေကာလင္း -ျမစ္ႀကီးနားတို႔ျဖစ္ကာ အသစ္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းမွာ မေကြး- အမ္း-စစ္ ေတြႏွင့္ ထား၀ယ္-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္းတို႔ျဖစ္သည္။

“ဆက္ေၾကာင္းခ်ၿပီးရင္ေတာ့ ဆက္ေၾကာင္းခ်တဲ့ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းအျပင္ ႀကိဳးဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္အတြက္ပါ ထုတ္လႊင့္မႈ (Transmission) ေတြေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒု-၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဆုိသည္။

ထိုဆက္ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြအျဖစ္ေခ်းေပးမည့္ အထက္ပါေငြပမာဏကို ေခ်းယူသင့္၊ မယူသင့္ကို ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္နာယကသူရဦးေရႊမန္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmese