ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 03:47:00 PM


ဗုဒၶေဒသနာမ်ား၏ ညႊန္ျပခ်က္အရ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း သံုးပါးကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းတို႔မွာ . . .

(၁) ဒါနမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

(၂) သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကို လိမ္လည္ လွည့္ျဖားခိုးယူခဲ့ေသာေၾကာင့္
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

(၃) ဣႆာမစၧရိယ မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသံုးမ်ိဳးတြင္ ...

(၁) ဒါနမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

ဒါနမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတရသူမ်ားသည္ လံုလ၀ီရိယျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့လွ်င္ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ ဘ၀သို႔ ေရာက္ေသးသည္။သနားတတ္ေသာ သူတစ္ပါး၏
အကူအညီကိုလည္း အနည္းငယ္ရနိုင္ေသးသည္။

(၂) သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား ခိုးယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

သူ႔ဥစၥာခိုး၍ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားကား ရွာေဖြလို႔လည္း မလြယ္ကူ။ အစစအဆင္ေျပ၍ ရွာေဖြရခဲ့ေသာ္လည္း မီး မင္း သူခိုး ေရ အေမြခံဆိုး ဟူေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မၾကာခဏခံရ သျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ နာလန္မထူေပ။

(၃) ဣႆာမစၧရိယ မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

ဣႆာမစၧရိယေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားကား ထိုထက္ဆိုးပါေသး၏။
ရွာေဖြလို႔ ဘယ္လိုမွမရသည့္အျပင္ လူတိုင္းကို သနားညွာတာၿပီး ကူညီ တတ္ေသာသူမ်ားပင္ ဣႆာမစၧရိယသမားမ်ာ ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ကူညီလိုစိတ္ ၊ သနားညွာတာ စိတ္မ်ား အလိုလို ကုန္ခန္းသြားတတ္သည္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္း လွပါ၏။

ထိုအေၾကာင္းကို ဗုဒၶက "သံယုတ္ပါ႒ိေတာ္ မစၧရီသုတ္" ၌ အျပည့္အစံုေဟာျပ ထားသည္။

- အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ)

(စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ)