ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ၾကန္႔ၾကာျခင္းသည္ သမၼတတြင္ ဗီတိုအာဏာမရွိ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း မရျခင္းေၾကာင့္ဟု သမၼတေျပာခြင့္ရသူ တု႔ံျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 12:21:00 PMရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ေပးပို႔၍ ဥပေဒျပဳေရး ၾကန္႔ၾကာရျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဗီတိုအာဏာ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ညႇိႏိႈင္း မရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၏ ေဝဖန္ခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔လာျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေဝဖန္ေျပာဆိုထားျခင္းကို ၎က ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေပးပို႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ကို သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔ကာ ထပ္မံအတည္ ျပဳရန္ တင္ျပေနရေသာေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ဗီတိုအာဏာဆိုတာ မပါဘူး။ သမၼတ ဦးေဆာင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဒီအခ်က္တစ္ခ်က္ မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုေတြ ေျပာေနရတာေပါ့ ခင္ဗ်” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမရွိဘဲ အတည္ ျဖစ္သြားေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းေနလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဗီတိုအာဏာကို ရယူလိုပါက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာ၌ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ တင္ျပသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵေပၚ မူတည္၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။
“ေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔ မရဘူး။ တစ္ေထာင့္တစ္ည ပုံျပင္လို ျဖစ္သြားမယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပါတီဝင္ေတြ ရွိေနတာပဲ၊ သမၼတဘက္က လိုခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ျပင္ဖို႔တင္ေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာရွိ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ သမၼတမွာ ဗီတိုအာဏာ သုံးႏိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိရမည္ဟု ပုံတူကူးယူ၍ မရေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကား အေျခခံဥပေဒအရ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းကာ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မလိုလားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ ဥပေဒမ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမရွိဘဲ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔လာၿပီး ယင္းသေဘာထား မွတ္ခ်က္ပါ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ အတည္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သေဘာတူျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေ႐ႊမန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ရပ္သည္ ဥပေဒက်င့္ဝတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။

ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ အ႒မအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည့္ အခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မရွိဘဲ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔ လာျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။


The Voice Weekly Myanmar