အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အင္ဒိုနီးရွား အသင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 11:59:00 AM


(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား အသင္းမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးအသင္းမွာ အုပ္စု(က)တြင္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာအသင္း ႏွင့္အတူ က်ေရာက္ေနၿပီး အုပ္စုမဲအားလည္း ခြဲထားၿပီး ျဖစ္ရာ အင္ဒိုနီးရွား အသင္း ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ အုပ္စုပြဲစဥ္ ဇယားအား ျပန္လည္ ေရးဆြဲ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ေရး ဆြဲထားသည့္ ပြဲစဥ္ ဇယားမွာ အုပ္စု(က) တြင္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ ႏွင့္အတူ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား အသင္းမ်ား ပါဝင္ရာ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ပြဲႏႈန္းျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝရက္၊ ၁၃ရက္၊ ၁၅ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ပထမပြဲအား ညေန ၄နာရီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ပြဲအား ညေန ၆နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း ကစားရန္ပြဲ စဥ္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီး လက္ေရြးစင္ အသင္းမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ပြဲႏႈန္းသာ ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲစဥ္တုိင္းအား ညေန ၄နာရီတြင္စတင္ ကစားရန္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး ပြဲစဥ္မ်ားအား ယခုအခါတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ၁၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆီးဂိမ္း အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးပြဲမ်ား တရားဝင္ ေရးဆဲြ သတ္မွတ္ၿပီး ရက္ပိုင္း အၾကာတြင္ အုပ္စု(ခ)တြင္ ပါဝင္ေသာ တီေမာ အမ်ဳိးသမီး အသင္းမွာလည္း ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့၍ အုပ္စု(ခ) ပြဲစဥ္ အားလံုး ကိုလည္း ညေန ၄နာရီတြင္ တစ္ရက္ တစ္ပြဲႏႈန္းသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေစရန္ အာရွေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဆီးဂိမ္း အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးပြဲ အားလံုးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မႏၲလာ သီရိအား ကစား ကြင္းသစ္ႀကီးတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကံထူး\
ျမ၀တီ