သမၼတအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ပါ၀င္သည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္ ၂၆၁ ခ်က္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 08:30:00 AM

(ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕သေဘာထား ရယူပြဲ၌ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လက္ေထာင္ဆႏၵျပဳေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၿငိမ္းေဇာ္လင္း))

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ပါ၀င္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအခန္း(၃)ကို ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္ ၂၆၁ ခ်က္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္အထိ ျပည္သူလူထု၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳစာေပါင္း ၄၄၀ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ စုစုေပါင္း ၂၅၀၅ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရရွိခဲ့သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ အခန္း(၁)တြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၅၉၃ ခ်က္၊ အခန္း(၂)တြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃၆ ခ်က္၊ အခန္း(၃)တြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၂၆၁ ခ်က္၊ အခန္း(၄)တြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃၀၉ ခ်က္ စသည္ျဖင့္ အခန္းအလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ၂၆၁ ခ်က္ ရရွိခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃)တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ျဖစ္သည့္ "မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား၀င္သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားနိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ"ဆိုသည့္အခ်က္ ပါ၀င္ေနသည္။
ေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္ကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ေနာက္ဆုံးထား လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န ၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ဆက္လက္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အၾကံျပဳစာမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ စိစစ္ခြဲျခား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းသြားရန္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎င္းအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာသည္ ေကာ္မတီသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group