ထုထည္ ႀကီးမားေသာ ေရခ်ဳိမ်ားကို ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ေအာက္တြင္ ၾသစေၾတးလ် သိပၸံပညာ ရွင္မ်ား ေတ႔ြရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 07:30:00 AM


Sunday, 08 December 2013

ေတာင္အာဖရိက၊ ေျမာက္အာဖရိက၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔၏ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္း ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ေအာက္တြင္ ဆားဓာတ္ပါဝင္မႈ နည္းပါးေသာ ေရခ်ဳိထုထည္ ကုဗကီလို မီတာ ၅ဝဝဝဝဝ ခန္႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံရွိ Flinders တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ေအာက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ အဆိုပါ ေရခ်ဳိထုထည္သည္ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာ့ေျမ မ်က္ႏွာျပင္မွ ထုတ္ယူရရွိခဲ့ သည့္ ေရခ်ဳိပမာဏ ထက္ အဆတစ္ရာခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း၊ ၄င္းေရခ်ဳိမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ တစ္စထက္ တစ္စ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ ေရခ်ဳိအရင္းအျမစ္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးႏို င္ၿပီး အနာဂတ္ကာလ အတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗင္ဆဲန္႔ပို႔စ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေရခ်ဳိမ်ားသည္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့တိုက္ႀကီး မ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ား အတြင္း လူမ်ား၏ ေရပိုမိုသံုးစြဲမႈ ႏႈန္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရခ်ဳိသံုးစြဲမႈ ႏႈန္းသည္ လူဦးေရ ထူထပ္မႈႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ပို၍ မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ေရအရင္းအျမစ္ ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား သည္။
ျမ၀တီ