ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုမည့္ အခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ အာဏာခြဲေ၀ေရး၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အာဏာျပန္အပ္မည္ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 01:08:00 PM

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိမည့္ အခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတြက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ အာဏာခြဲေ၀ေရးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိယ့္ျပည္နယ္ ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အာဏာျပန္အပ္မည္ဟု သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ "တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑" ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရွင္းျပစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက "ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သူတုိ႔ (တုိင္းရင္းသားေတြ)ဘာကို ေတာင္းဆုိမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ႀကိဳၿပီးတြက္ထား ၿပီးသား။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႏွစ္ရာေလာက္ ေတြ႕ထားၿပီးသား" ဟု ဆိုသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရရွိေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းလုိက္ပါက ဖက္ဒရယ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ကို သြားမည္ဟု သမၼတႀကီးကလည္း ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အာဏာခြဲေ၀ေရးႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေ၀ေရးကို ေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

"အာဏာခြဲေ၀ေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္ေလာက္အထိ စဥ္းစားထားလဲဆုိရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္သားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္သားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ အကုန္လုံး အာဏာေတြ အားလုံးကို သူတုိ႔ကို ျပန္အပ္ရမယ္။ အဲဒီလို အပ္တဲ့အခါမွာလည္း သူတုိ႔က ဥပေဒနဲ႔အညီ သူတုိ႔ျပန္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ဒါဘာမွ မခက္ဘူး။ ဒါေတြအကုန္လုံးက စဥ္းစားထားၿပီးသား" ဟု ၎ကဆိုသည္။

Eleven Media Group