ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ျပတ္သားစြာလမ္းခြဲလုိက္ပါေတာ့သမၼတႀကီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 10:03:00 AM


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ
ျမန္မာျပည္သမုိင္းရဲ႕ အေကြ႕အခ်ိဳးသမုိင္းညီအစ္ကို မသိတသိ အခ်ိန္ကာလႀကီးမွာသမၼတလုပ္ေနရတဲ့သမၼႀကီးရဲ႕အခက္အခဲေတြႀကိဳးပမ္းမႈ ေတြ၊စိတ္႐ႈပ္စရာေတြဒုနဲ႔ေဒးရွိေနတယ္ဆုိတာကၽြန္ေတာ္သတိျပဳမိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သမုိင္းရဲ႕အခက္အခဲဆံုးကာလမွာ သမၼတလုပ္ေနရတာ။ ကားအို၊ကားေဟာင္းႀကီးကို တက္ေမာင္းေနရတဲ့ယာဥ္ေမာင္းဘ၀၊သေဘၤာ ပ်က္ႀကီးကို ကပၸတိန္လုပ္ေနရတဲ့ဘ၀နဲ႔ တူေနပါတယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ၊လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရတဲ့ျပႆနာ ေတြ၊ အာဏာရွင္ေဟာင္းအုပ္စုေတြရဲ႕ သားသမီးေျမး ျမစ္ေတြရဲ႕ျပႆနာ၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြနဲ႔ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈေတြကတေမွာင့္။ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔အသစ္ေရးဆြဲေရးကိစၥကလည္းထိပ္ဆံုးေရာက္ ေနၿပီျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာမွာစိတ္၀င္စားမႈ အခံရဆံုးႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ လို႔ေနပါတယ္။
ဒီကေန႔ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီသုိ႔ ၀င္ေရာက္တဲ့တံခါးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တာ။ ပြင့္ထြက္သြားေစခဲ့တာကသမၼတႀကီးနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ။ တံခါး ပြင့္သြားေအာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအနစ္နာခံႀကိဳးပမ္းသူက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ျဖစ္ၿပီး ဒီတံခါးကိုဖြင့္ရမယ္ဖြင့္ကို ဖြင့္ရမယ္ဆုိၿပီး ေသာ့ခေလာက္ကို ေသာ့တံႏွင့္လွည့္ၿပီး ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ဖြင့္ေပးခဲ့တာသမၼတႀကီးပါ။
သမၼတႀကီးနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ ေျပာင္း တံခါးႀကီးပြင့္လာေတာ့မွ ဖ်ာ၀င္ခင္းၾကတဲ့သူေတြက ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ တခ်ိဳ႕ဆို ခင္းဖုိ႔ဖ်ာေတာင္မပါလာလုိ႔ နီးစပ္တဲ့သူဆီက ဖ်ာခင္းတာနဲ႔ဖ်ာကို အတင္းလုၿပီးသူမ်ားဖ်ာနဲ႔ကုိယ့္အတြက္ေနရာယူဖ်ာခင္းၾကသူေတြလည္းေတာ္ ေတာ္မ်ားေနပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အေျခအေနဟာအေတာ့္ကို ႐ႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒနဲ႔တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ဗီယက္နမ္ေတြရဲ႕တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒေတြက ေတာ္ေတာ့္ကို ကြဲျပားပါတယ္။
တ႐ုတ္ျပည္တံခါးဖြင့္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကတိန္႔ေရွာင္ဖိန္ပါ။ သူဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥကၠ႒ရာထူး ကို ရယူထားခဲ့တဲ့သူပါ။ တ႐ုတ္တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕တံခါးကိုဖြင့္ ေပးခဲ့တဲ့ ၁၉၇၈-၇၉ ကာလေတြမွာတ႐ုတ္ျပည္ႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ ျပည္တြင္း စစ္လံုး၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနပါၿပီ။ တ႐ုတ္ျပည္မွာေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့စစ္ေဒသေတြမရွိေတာ့ပါဘူး။ ၿပိဳင္ဘက္ကူမင္တန္ အစိုးရကတစ္ခုထဲကပဲထုိင္၀မ္ကိုဆုတ္ခြာၿပီးတ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံထူေထာင္ ထားခဲ့တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုထဲပဲရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္တို႔စနစ္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကဦးေဆာင္တဲ့အရင္းရွင္းစီးပြားေရးစနစ္ပါ။
သမၼတႀကီးယေန႔ရင္ဆုိင္ေနရတာကစတုရန္းမုိင္ေပါင္းႏွစ္သိန္းေျခာက္ ေသာင္းသာရွိတဲ့ေဒသတစ္ခုထဲမွာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ အင္အား စုေပါင္းမ်ားစြာလက္နက္ေတြကုိင္စြဲၿပီး ကိုယ့္ေဒသကုိယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေနၾကရတဲ့အေျခအေနေတြပါ။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြထဲမွာတပ္ မေတာ္နဲ႔တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြ မလြဲ မေရွာင္သာဘဲတုိက္ပြဲႀကီးငယ္ေတြမၾကာခဏဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနတာ ယေန႔တုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲအေျခအေနပါ။
တဖန္ ၁၉၈၈က ၂၀၁၀အထိ အႂကင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တဲ့အာဏာရွင္ေဟာင္းက လည္း သူ႔အရပ္၊သူ႕ဇာတ္နဲ႔ သူတပ္နဲ႔၊ သူ႔အုပ္စုနဲ႔ သူ႕ၾသဇာနဲ႔စံျမန္းေနတဲ့အေျခအေနပါ။ ဆင္ပိန္သြား ေပမဲ့ ကၽြဲေလာက္ ေတာ့အသာေလးရွိေနေသးတဲ့အေနအထားပါ။
သမၼတႀကီးေရြ႕ေနရတဲ့ေျခလွမ္းေတြကေျခတစ္လွမ္းကိုကုေဋတစ္သန္း နဲ႔သတိထားၿပီးေရြ႕ေနရတာပါ။ တစ္ဖက္ကလည္းသမၼတ႐ံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ မ်ားၾကားမွာ တစ္ခါတရံမတင္မက် ပြတ္တိုက္မႈေတြက ျဖစ္ေပၚလာတတ္ တာၾကတာမို႔ သမၼတႀကီးရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာဟာ ထင္တုိင္း မေပါက္ဘူးျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ သမၼတႀကီးမွာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳး အေပၚ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့၊အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေတြကို အထင္ အရွားျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သမၼတႀကီးရဲ႕အစိုးရယႏၲရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားကကားပ်က္ႀကီး၊သေဘၤာပ်က္ႀကီးတစ္စင္းနဲ႔ပဲတူေနတုန္းပါပဲ။ သမၼတႀကီးရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ သမၼတႀကီးျဖစ္ေစခ်င္တဲ့၊ ျမင္ေစခ်င္တဲ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္ဆႏၵရွိေနတဲ့သူေတြပါေနသလိုဆႏၵ မရွိသူတဲ့သူေတြ၊ ဆႏၵရွိဟန္ ဟန္ေဆာင္ထားသူေတြလည္း အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနပါတယ္။ သမၼတႀကီးမွာဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ာလုိႏုိင္ငံျခားေရးလမ္း စဥ္ပိုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊မုိးေရွဒါယန္းလုိဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊အိႏိၵယ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မာန္မိုဟန္ဆင္းလုိ႔ထက္ျမက္ေျဖာင့္မတ္တဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ စင္ကာပူမွ ဂိုဂ်ဳပ္ေတာင္လိုအရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြလိုမ်ဳိး လိုအပ္ေန ပါတယ္။ ခ်ဴအင္လိုင္းလုိလူေတာ္ေတြရွိခဲ့လို႔ေမာ္စီတုန္းဟာ မဟာေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ရသလုိ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္လိုလူေတြရွိခဲ့လို႔လည္း တ႐ုတ္ျပည္ ေခတ္မီတိုးတက္ခဲ့ရတာပါ။
ျမန္မာျပည္ထဲက ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံနဲ႔ ေခတ္မီႂကယ္၀တဲ့ ျမန္မာျပည္ကို တည္ေဆာက္၍မရႏုိင္ပါ။
ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပတ္ခ်ံဳဟီးက စစ္တပ္ကအာဏာရ လာတဲ့သူျဖစ္လုိ႔သမၼတႀကီးနဲ႔အနည္းငယ္ဆင္တူပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပတ္ခ်ံဳ ဟီးတို႔ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ခ႐ိုနီမရွိခဲ့ပါ။
ခ႐ိုနီဆိုတာေဒၚလာသိန္းတစ္ေထာင္တန္တဲ့လူထုဥစၥာဓနရပုိင္ခြင့္ေတြ ကို ျမန္မာေငြတစ္က်ပ္ေပးၿပီး မေတာ္တရားအခြင့္အေရးယူၿပီး ခ်မ္းသာ ႂကယ္၀လာသူေတြလို႔ကၽြန္ေတာ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ခ႐ိုနီစနစ္ေၾကာင့္ လူထုကငရဲျပည္အထိအ၀ီစိအထိသက္ဆင္းသြား ကာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ရၿပီး ျမန္မာခ႐ိုနီေတြကနတ္ျပည္တာ၀တိ ံသာအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားက တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ ေဒ၀ူးတုိ႔၊ ဟြန္ဒိုင္းတုိ႔ ဆမ္ေဆာင္းတို႔ကိုထူေထာင္ခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႔ေတာင္ကိုရီး ယားတုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ေဒ၀ူး၊ဟြန္ဒုိင္း၊ဆမ္ေဆာင္းစ တဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ဘ၀နဲ႔ ကုိရီးယား ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ကို တသားတည္း ဆက္စပ္ထားပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္း၊ ေဒ၀ူးနဲ႔ဟြန္ဒုိင္းတို႔ဟာ ကိုရီးယား သမၼတႏုိင္ငံနဲ႔ကိုရီးယား ျပည္သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္ ။ကုိရီးယားျပည္သူေတြက ေထာက္ခံမႈအျပည့္အ၀ရခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားႏုိင္ငံကို ေခတ္မီတုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာမွာ ကုိရီးယားရယ္လု႔ိလက္မေထာင္ႏုိင္ေအာင္ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ကုမၸဏီႀကီးေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ခ႐ိုနီေတြကေတာ့ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံထဲမွာတထီး တနန္းနဲ႔သီးျခားစံျမန္းေနၾကတဲ့နတ္ေဒ၀ါေတြလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ငရဲျပည္ ထဲကျပည္သူေတြရဲ႕ေခါင္းေတြေပၚတက္နင္းထားၿပီးမွနတ္စည္းစိမ္ခံစားေန ၾကတဲ့အခြင့္ထူးခံလူတစ္စုပါ။
ကုိရီးယားနဲ႔ျမန္မာအလြန္ကြာျခားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို သမၼတႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ထက္ပိုသိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ယေန႔ခ႐ိုနီ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သမၼတႀကီးအပါအ၀င္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္သူေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ဒီကေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ဒီခ႐ိုနီေတြကိုသမၼတႀကီးလက္ျပႏႈတ္ဆက္ လာၿပီး လမ္းခြဲသင့္တဲ့ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနပါၿပီ။
သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲဖုိ႔ ေညာင္ညိဳပင္စခန္းကို ေရာက္ေနပါၿပီ။
သမၼတႀကီးခရီးသြားရင္ေလယာဥ္ပ်ံေပၚမွာ သမၼတႀကီးရဲ႕ အေနာက္ မွာ အရိပ္ပမာမခြဲမခြာတေကာက္ေကာက္လုိက္ေနတတ္တဲ့ ွုပ ၿနအ ေရႊသံလြင္ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဃႀဘဏ္ပိုင္ရွင္ဦးခင္ေမာင္ေအးတုိ႔ကို အၿမဲတမ္း လုိလုိေတြ႕ေနရပါတယ္။သမၼတႀကီးသြားတဲ့ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြမွာျပည္သူ လူထုထံလွဴဒါန္းပြဲေတြမွာခ႐ုိႀကီးေတြဟာမစုိ႔မပုိ႔အလွဴဒါနနဲ႔သမၼတႀကီးေရွ႕မွာ လွဴဒါန္းပြဲႀကီးေတြလုပ္ေနတာဟာ သမၼတႀကီးရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႕ပုံရိပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ တကယ္ဆုိ သဘာ၀ေဘးဒုကၡက်ေရာက္လာမယ့္ အေျခအေနေတြကိုႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔အေရးေပၚရန္ပုံေငြသီးသန္႔ျပင္ ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ၎င္း ႏုိင္ငံေတာ္ အထူးရန္ပုံေငြထားရွိၿပီး ထုိေငြထဲမွ ထုတ္ႏုတ္ၿပီးအဓိကသုံးစြဲသင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲခ႐ုိနီသူေဌးေတြရဲ႕ အလွဴဒါနေငြေၾကးနဲ႔ကူညီသည့္အခါတစ္သိန္းလွဴၿပီး သိန္းတစ္ေထာင္ အခြင့္အေရး ျပန္ယူခဲ့တာေတြဒုနဲ႔ေဒးပါ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ သမၼတႀကီးရဲ႕သမုိင္းမွာ အေျပာင္ ေျမာက္ဆံုးလူထုအတြက္လုပ္ေပးခဲ့ေစခ်င္တာကေတာ့သမၼတႀကီးရဲ႕အာဏာ ကိုအသံုးျပဳ၍ ခ႐ိုနီေတြကိုရွင္းလင္းေရးနဲ႔သမၼတႀကီးရဲ႕အရိပ္အာဏာထဲမွာ ခိုလံႈေနတဲ့အေခ်ာင္သမား၊အခြင့္အေရးသမားဥစစသမအကညင်အ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သင့္ပါၿပီ။
တစ္ခါတစ္ရံမွာသမၼတႀကီးရဲ႕အနားမွာမရွိေပမယ့္သမၼတႀကီးရဲ႕လမ္းစဥ္ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သူဟာ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ရွိေနတတ္ ပါတယ္။ ကစ္ဆင္းဂ်ာဟာ သမၼတနစ္ဆင္နဲ႔ ရီပတ္ပလီကန္ပါတီကမဟုတ္ ပါဘူး။ ၿပိဳင္ဖက္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ သမၼတေလာင္းေရာ့ ကီဖဲလားရဲ႕ အဓိကညာလက္႐ံုးပါ။
ဒါေပမဲ့ သမုိင္းကေတာင္းဆိုေတာ့ နစ္ဆင္အတြက္ ညာလက္႐ံုးဟာ ကစ္ဆင္းဂ်ာျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ လူေကာင္းေတြရွိသလို လူဆုိး လူညစ္၊ လူလိမ္လူညာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
သမၼတႀကီးအျမန္ဆံုးစဥ္းစားၿပီး အေကာင္းမြန္ဆံုး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ပါေစ။
ျမန္ေျပၿငိမ္းခ်မ္း

 သူရိယေနဝန္း