၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ထြက္ေျပးၿပီ ဟူေသာသတင္း ထုိင္းအစုိးရျငင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 03:28:00 PMဗန္ေကာက္၊ ဒီဇင္ဘာ-၁

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ထုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္
ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အတုိက္အခံဆႏၵျပသမားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္
ကိုေအာင္ပြဲေန႔အျဖစ္ ေၾကညာ၍ ျပည္သူ႔အာဏာသိမ္းပုိက္ေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဗန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္လမ္းေပၚ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူေလးဦးအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အဆိုအရအစုိးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသမားေထာင္
ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးစုိက္ရာ အစုိးရအိမ္ေတာ္ကုိ ၀င္စီးရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား၊ မီးသတ္ပုိက္မ်ား သံုး၍ တားဆီးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ ဆႏၵျပအုပ္စုတစ္စု၏ အ၀ုိင္းခံရမည့္ေဘးမွ လြတ္
ေျမာက္ခဲ့သည့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္သည္ ႏုိင္ငံကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပး သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနမႈကို ထုိင္းအစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မတုိင္ မီ
လက္ရွိအစုိးရကုိ အလဲထုိးေရးအတြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၌ ပါ၀င္အင္အားျဖည့္ေပး
ၾကရန္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသမားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕
ေတာ္ ျပည္သူမ်ားအား တုိက္တြန္းထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ျပည္သူ႔အာဏာသိမ္းယူေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း အစိုးရ႐ံုး
၁၀ ႐ံုး၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ေရးဌာနေျခာက္ခု၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔ကို လက္ရစီးနင္းၾကရန္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုက္တြန္းထားရာ ထိုင္းစစ္ဘက္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ထိုင္းတပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္ အလ်င္လိုသည့္ သေဘာမရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ၾကေရးအတြက္သာ ထုိင္းတပ္ မေတာ္အႀကီးအကဲက တိုက္တြန္းထားသည္။

လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္၏ အစ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ကို အျပစ္ကင္းကင္း ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ေပး ႏုိင္သည့္ ဥပေဒအျဖစ္ အတိုက္အခံ မ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပဲြမ်ား ေပၚေပါက္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ကို ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားကေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္းသားမ်ား၊ လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားက လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္မႈမရွိ ၾကေခ်။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ