၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္မႈ ၁၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 02:02:00 PM
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္မႈ ၁၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္မႈမွာ ၉၇၁ စီးသာ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္၌ ၂၁၉၆ စီး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာ၀င္ထြက္ ဆိုက္ကပ္မႈက ၁၂၂၅ စီး တိုးတက္ဆိုက္ကပ္ခဲ့ၿပီး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ဆိုက္ကပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္မ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ထီးတန္းကမ္းနားေဒသမွ သံလ်က္စြန္း ကမ္းနားေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား ၁၈ စင္း၊ ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း သံုးခုျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းရွစ္ခု၏ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္မႈမွာ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအးရွားေ၀ါလ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ MITT တြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ MIP တြင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HPT တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HOB ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ MIPL ဆိပ္ကမ္းမ်ား ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္ေသတၱာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္း သီလ၀ါ စသည္ျဖင့္ ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းေလးခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ သေဘၤာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေထြေထြ ကုန္ပစၥည္းတင္သေဘၤာ၊ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

MITT ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာတစ္စီးအား ေတြ႔ရစဥ္