အစိုးရယႏၲရား အတြင္း လူတစ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ဦးသာ အေျပာင္းအလဲ လိုလားဟု ဦးစိုးသိန္းေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 09:00:00 AMျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လာသည္မွာ သုံးႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရယႏၲရား အတြင္းရွိ လူဦးေရ တစ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ဦးကသာ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ေဆြးေႏြးပြဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၄င္းက အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

"လူဦးေရ သန္းေျခာက္ဆယ္မွာ Government Sector က တစ္သန္းေက်ာ္ ေလးပဲရွိတယ္။ အဲဒါမွာ ခင္ဗ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ေျပာမယ္။ တစ္ေထာင္ေလာက္ပဲရွိတယ္ Reform လုပ္ခ်င္တဲ့သူက။ က်န္တဲ့လူ ကေတာ့ ဒ႐ြတ္တိုက္ လိုက္တုန္းပဲ" ဟု ဦးစိုးသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြး သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မ်ားစြာ နားေထာင္သင့္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ အစိုးရယႏၲရား အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွာ အေရအတြက္ လြန္စြာ နည္းပါးေၾကာင္း ၄င္းက ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ မ်ား၌ ဆရာမ်ားအသင္း၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢစသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ မ်ားက တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ရွိေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ျပစ္တင္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ျပဳလုပ္ေနသည့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူမ်ားမွာ လူထုအပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ မရွိဘဲ အခြင့္အာဏာ ရွိသူမ်ားကို ေတြ႔ဆုံရန္ပင္ မ်ားစြာ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူ အခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲ မ်ားတြင္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ မ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပရန္ အႀကံျပဳသည့္ အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

The Voice Weekly