ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ VINTAGE LUXURY ေရေပၚဟိုတယ္သစ္အား ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 11:59:00 AMဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ VINTAGE LUXURY ေရေပၚဟိုတယ္သစ္အား ေတြ႔ရစဥ္


ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ VINTAGE LUXURY ေရေပၚဟိုတယ္သစ္အား လာမည့္ဇန္န၀ါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

"သေဘၤာအျပင္ပိုင္း ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ဟိုတယ္အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ လကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ေရေပၚဟိုတယ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မွာပါ" ဟု လွလွပပ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္း၌ ေရေပၚဟိုတယ္ သေဘၤာဆိုက္ကပ္မည့္ ဆိပ္ခံတံတား ႏွစ္စီးအား တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ မၾကာခင္ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းအား ျမစ္လယ္သို႔ ေျမဖို႔ၿပီး ဆိပ္ကမ္းေျမေနရာ တိုးခ်ဲ႕ကာ ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ ဆိပ္ကမ္းအမွတ္ ၃ ေဘာတံတားမွ အမွတ္ ၁ ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစင္ထိပ္ထိ ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ ေရကာတံတိုင္း ေဆာက္လုပ္၍ ေျမဖို႔ၿပီး ေျမေနရာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လအတြင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ လွလွပပ ကုမၸဏီ လိမီတက္က ေရေပၚဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွလွပပ ကုမၸဏီမွ ေရေပၚဟိုတယ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ စက္မဲ့သေဘၤာ တစ္စီးအား ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသေဘၤာသည္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ယင္းသေဘၤာအား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းရွိ ၁၂၀၀၀ ေရလံု သေဘၤာက်င္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စက္မဲ့သေဘၤာသည္ အလ်ား ၁၀၆ မီတာ၊ အက်ယ္အ၀န္း ၁၈.၄ မီတာ၊ ေရစူး ၂ မီတာႏွင့္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာအား ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ဇန္န၀ါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ လွလွပပ ကုမၸဏီပိုင္ ေရေပၚဟိုတယ္ သေဘၤာတြင္ ႏွစ္ေယာက္ခန္း ၁၀၄ ခန္း ပါ၀င္ၿပီး၊ စားေသာက္ခန္း ႏွစ္ခန္းႏွင့္ ဘားေကာင္တာမ်ား ပါမည္ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group