ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ သူမ်ားအတြက္ Broadcasting Booth တစ္ခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငါးႏိုင္ငံမွ ငွားရမ္းထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/02/2013 09:06:00 AM
ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ မ်ားအတြက္ Broadcasting Booth တစ္ခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သိရသည္။

IBC,MPC မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ Booths အခန္း ၂၀ ေဆာက္လုပ္ထားကာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀ ျဖင့္ မေလးရွား ေလးခန္း၊ ထိုင္းသံုးခန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ခန္းႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Booths တစ္ခန္းတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္သည့္ ႐ုံးသံုးစားပြဲ၊ ခံုမွ Wi-Fi ႏွစ္သက္ရာ အားကစားပြဲ ၁၀ မ်ိဳးကို အစမွအဆံုး ႐ိုက္ကူးထားခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ထပ္မံလိုအပ္သည္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းရယူႏိုင္ကာ ပိုမိုလိုအပ္ေသာ အားကစားပြဲမ်ား အတြက္လည္း အခေၾကးေငြေပးကာ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔လိုေသာ ႐ုပ္သံလႊင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းကိုလည္း အခေၾကးေငြေပးကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းၾကည္က "အားကစားကြင္း အတြင္းမွ ႐ိုက္ကူးသတင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ပသို႔ ပို႔လိုပါက ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ စီမံေပးထားပါတယ္။ Booth ငွားရမ္းသံုးစြဲျခင္း မျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္ ဌာနမ်ား အေနျဖင့္လည္း လိုအပ္ေသာ ႐ိုက္ကူးခ်က္မ်ားကို အခေၾကးေငြေပးကာ ရယူႏိုင္ေစရန္လည္း စီမံထားပါတယ္။ ထိုသို႔ တစ္ခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀ ရယူထားျခင္းသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ႐ိုက္ကူးေရး ထုတ္လႊင့္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ကုန္က်မႈသည္ ပမာဏ မ်ားျပားလွပါသည္။ ထိုပမာဏအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ ကာမိေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ Broadcaster မ်ားလည္း ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ ပမာဏျဖစ္ေရး၊ ယခင္ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေကာက္ခံေသာ ႏႈန္းထားအတုိင္း ျဖစ္ေစေရးတို႔ကို အထူးအေလးထား ညႇိႏိႈင္းတြက္ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးမွ သတ္မွတ္ရယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ "ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံသတင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္သူမ်ားသည္ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးေရး စတူဒီယိုခန္းအတြင္း ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္လိုေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႐ိုက္ကူးလိုပါကလည္း ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစေရး Small Studio တစ္ခုကို IBC တြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ကင္မရာသံုးလံုး ပါ၀င္တယ္။ ႐ိုက္ကူးေရး စတူဒီယို တစ္ခု၏ Facilities မ်ား ပါ၀င္တယ္။ ဒါကိုလည္း ငွားရမ္းအသံုးျပဳ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္" ဟု ဦး၀င္ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ မီဒီယာ စင္တာအတြင္းရွိ Booths အခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ အင္နီးနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔မွာ မငွားရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group