သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ ႏႈန္းထားမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/27/2013 07:00:00 AMဦးေႏွာက္ထဲတြင္ အေတြးေပါင္း ၂၀၀၀ခန့္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚသည္။ အာ႐ံုေၾကာ ဆဲလ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္စကၠန္႔အတြင္း ငါးႀကိမ္မွ အႀကိမ္ (၅၀) အထိဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈ အလ်င္မွာ တစ္နာရီမိုင္ (၂၇၀) ႏႈန္းျဖစ္သည္။
- လူတစ္ဦးတြင္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း တစ္မိနစ္လွ်င္ အႀကိမ္ (၆၀) မွ (၁၀၀) အထိရွိႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာမ်ားကို ဆက္ၾကည့္ပါက မိုင္ေပါင္းတစ္သိန္းခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေသြးေၾကာမ်ားအ တြင္းသို႔ ႏွလံုးကေန႔စဥ္ၫႇစ္ထုတ္ေပးေနသည့္ အႀကိမ္ေရအတိုင္း တြက္ၾကည့္ပါက ေသြးဂါလန္ေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႔ရွိသည္။
- ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါက ေန႔စဥ္အသက္႐ွဴသည့္အႀကိမ္ေရ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။
- မ်က္္လံုးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ႂကြက္သားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အႀကိမ္ေရ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔လႈပ္ရွားသည္။ တစ္မိနစ္လွ်င္ (၁၅) ႀကိမ္ခန္႔ မ်က္ေတာင္ခတ္ၿပီး တစ္ေန႔တာ ႏိုးထေနခ်ိန္တြင္း ၁၅၀၀၀ ႀကိမ္္ခန္႔ မ်က္ေတာင္ခတ္သည္။
- တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ေသြးနီဆဲလ္ေပါင္း သံုးသန္းခန္႔အသစ္ထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ (၂၆၀) ဘီလီယံ အထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။
- ေက်ာက္ကပ္တစ္ေန႔တာ သန္႔စင္ေပးရသည့္ ေသြးပမာဏမွာ (၅၀) ဂါလန္စာမွ်ရွိသည္။
- လူ႕ခႏၶာကိုယ္၏ အ႐ိုးမ်ားအားလံုး၏ ၀.၀၃ ရာႏႈန္းကို ေန႔စဥ္အ သစ္လဲလွယ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အ႐ိုးအားလံုး၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အသစ္ျဖစ္သည္။
- က်န္းမာသည္႕လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ေျခလွမ္း ၈၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔လွမ္းေလ့ရွိသည္။ ထိုလူ အသက္ (၇၀) ေရာက္လွ်င္ ကမၻာလံုးကို ေလးပတ္မွ် ေလွ်ာက္ႏိုင္ေလာက္ သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။
- လူ႕အေရျပားမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆဲလ္ ေသေပါင္း သန္း(၅၀)ခန္႔ကြာက်စြန္႔ပစ္သည္။
ေဇာ္ကို
Ref:RD
Health Updates Journal