ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္ ၀၀ေလးေတြ အတြက္ ေအ႐ိုးဗစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/03/2013 12:00:00 PM


၀ၿဖိဳးေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးေတြဟာ ေအ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါအမ်ိဳးအစား ၂၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္းနဲ႔ အျခားဇီ၀ ျဖစ္ပ်က္မႈ ပံုမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့က် ေစတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီေလ့လာမႈကို Pittsburgh ေဆးတကၠသုိလ္မွ သုေတသီ Dr.So Jung Lee  နဲ႔
အဖြဲ႕က ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားအရ အ၀လြန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေယာက်္ားေလးေတြမွာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုတည္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အသည္းနဲ႔အဆုတ္ရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာလည္း အလားတူ သုေတသနမ်ိဳးကို ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ Dr.So Jung Lee  က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလ့လာမႈမွာပါတဲ့ အသက္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အ၀လြန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္ (၄၄)ဦးဟာ သံုးလၾကာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မလုပ္ ခဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔ကုိ ေလ့ က်င့္ခန္း အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳျဖစ္တဲ့ အေလးမေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ ေအ႐ိုးဗစ္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ခြဲျခားေလ့က်င့္ေပးခဲ့တယ္။ ရလဒ္မ်ားကိုသံုးသပ္လိုက္တဲ့အခါ ေအ႐ိုးဗစ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြမွာ အေလးမတဲ့ မိန္းကေလးေတြထက္ ကလီစာေတြပတ္လည္မွာ တြယ္ကပ္ေနတဲ့ visceral fat ၊ အသည္းအဆီေတြ က်ဆင္းလာၿပီး အင္ဆူလင္ကို တံု႔ ျပန္ႏိုင္စြမ္း(sensitivity)ေတြ ျမင့္တက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေအ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းဟာ အ၀လြန္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ အမိ်ဳးအစား ၂နဲ႔ အသည္း အဆီဖံုးျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္တဲ့ risk  ေတြကိုနည္းပါးေစတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေစပါတယ္လို႔  Dr. So Jung Lee က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒီေလ့လာမႈကို American Journal of Physiology မွာ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းေအး
Ref: ANI

Health Updates Journal No. 94