ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕သည္ အာရွ၏ ေခတ္အမီဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 09:24:00 AM

ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕သည္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ အာရွ၏ ေခတ္အမီဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းသစ္ တစ္ခုအရ သိရသည္။

ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕သည္ အာရွတြင္ ေခတ္အမီဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ ေခတ္အမီဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၁ဝ ေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစုိက္ အဖြဲ႕၏ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ သိရသည္။

ကမၻာ့ ေခတ္အမီဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား စာရင္း၌ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕သည္ နံပါတ္တစ္ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ပဲရစ္ႏွင့္ လန္ဒန္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ နံပါတ္ႏွစ္ ေနရာႏွင့္ နံပါတ္သံုး ေနရာတုိ႔တြင္ အသီးသီး ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

၎စာရင္း၏ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ ၂ဝ တြင္ တုိက်ဳိ၊ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ ပါဝင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တုိက်ဳိၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့ ေခတ္အမီဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ စာရင္း၏ နံပါတ္ ၁၁ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ ေနခဲ့ၿပီး စင္ကာပူက နံပါတ္ ၁၉ ေနရာ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕က နံပါတ္ ၂ဝ တုိ႔တြင္ ရပ္တည္ ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit To :ျမ၀တီ