ကုိယ္ကိုယ္တုိင္ ရန္သူမျဖစ္ေစနဲ႔

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 05:41:00 PM       တကယ္ေတာ့ အျပင္ရန္သူထက္ ကုိယ္တုိင္ရန္သူျဖစ္တာက ပုိၿပီး အႏၦရာယ္မ်ားလွပါတယ္။ အျပင္ရန္သူက အျမဲတမ္းအႏၱ ရာယ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ရန္သူျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိ အျမဲတမ္းအေႏွာက္အယွက္ေပးေနပါလိမ့္မယ္။ မေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူဟာ ရန္သူပါပဲ။
       တစ္ခါတြင္ ေခမနတ္သားက ဘုရားရွင္ကုိ ေလွ်ာက္ပါတယ္။
       “အသိပညာမဲ့တဲ့သူေတြဟာ ခါးစပ္ေသာအက်ိဳးရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအမႈတုိ႕ကုိ ျပဳၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ရန္သူအျဖစ္နဲ႔ က်င္လည္ရတယ္။ ေနာင္တရေစေသာ ပူပန္ေစေသာ မ်က္ရည္က်ေစေသာ ေကာင္းက်ိဳးမရွိေသာဒုစရုိက္အမူေတြကုိ ျပဳျခင္းဟာ မေကာင္းပါဘူးဘုရား။ ေနာင္တတစ္ဖန္မပူပန္ေစေသာ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အက်ိဳးရွိေသာအမႈတုိ႔ကုိ ျပဳျခင္းသည္ သာ ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္ဘုရား။
        တကယ့္သူေတာ္ေကာင္းဆုိတာ မိမိအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္မယ့္အမႈမ်ိဳးကုိ ေရွးဦးစြာ အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ “၀င္ရုိး က်ိဳးေသာလွည္းသမားရဲ႕ အၾကံ” လုိ အားမထုတ္သင့္ပါ။ လွည္းသမားဟာ ေျပျပစ္ညီညြတ္ေသာလမ္းကုိ စြန္႔ၿပီး မညီေသာလမ္း ကုိ တက္ေသာေၾကာင့္ လွည္း၀င္ရိုးက်ိဳးၿပီး ၾကံမႈိင္ရတယ္။
       ထုိ႔အတူပဲ ပညာမဲ့သူဟာ တရားမွဖယ္ၿပီး မတရားသုိ႔ အစဥ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေသမင္းခံတြင္း၀ေရာက္တဲ့အခါ “လွည္း၀င္ ရုိးက်ိဳးေသာလွည္းသမားလုိပဲ ၾကံမႈိင္ရတယ္ဘုရား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။
       ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္တုိင္ရန္သူမျဖစ္ေအာင္ သတိတရားနဲ႔ မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ (ေခမသုတ္)
ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာ