သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္းလွ်င္ အေရးယူခံရမည္ဟု လ.ဝ.က ဝန္ႀကီးဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 05:46:00 PMရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု ထည့္သြင္းပါက လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မရွိသျဖင့္ ယင္းလူမ်ဳိးအတြက္ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္ အမွတ္အသား (Code) နံပါတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေျပာလိုက္႐ုံနဲ႔ ၁၃၅ မ်ဳိးထဲမွာ ပါတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲလို ေျပာလိုက္႐ုံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာဆိုသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ လာမည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေကာက္ယူမည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ လူဦးေရႏွင့္ စုဖြဲ႕မႈမ်ားကို ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ တားျမစ္ျခင္း မရွိပါက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသာ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ ဥကၠ႒ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုဆိုသူ ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းေျဖဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္း ျဖည့္သြင္းေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ တစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္ မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးမွာ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ၿပီး လူမ်ဳိးအမည္ သတ္ပုံမွားယြင္းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားစာရင္း အတိုးအေလ်ာ့ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၁၃၅ မ်ဳိးအေပၚ အေျခခံကာ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။
“သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ၿပီးတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာေတြ မ်က္ႏွာစုံညီ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥက ဒုတိယအဆင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly